ارتباط با DigiSurvey

جهت تماس با شرکت ساعد به منظور ارائه نظرات و همچنین کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مورد نظرتان می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما ارتباط برقرار نمائید:

فرم تماس


Captcha

لوگوی شرکت ساعد لوگوی DigiSurvey

آدرس دفتر مرکزی:
اراک، پردیس دانشگاه اراک، مرکز واحدهای فناور، شرکت ساعد، کد پستی 3848177822


شماره های تماس:
34173314 (086)
34064052 (086)


پست الکترونیکی: