بینا برندینگ

فرم درخواست طراحی کاراکتر

مشتری گرامی، فرم زیر به منظور دریافت اطلاعات موردنیاز مجموعه بینابرندینگ در جهت طراحی،خلق کاراکتر تبلیغاتی شما تدوین شده است.
لطفا به سوالات زیر با دقت پاسخ نمایید.