نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
OptionNumber

شماره گزینه (ترتیب نمایش) که از 1 شروع می‌شود

integer

Text

متن گزینه

string

Weight

وزن

integer

HasTextField

دارای فیلد متنی

boolean