نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
OptionNumber

شماره گزینه (ترتیب نمایش) که از 1 شروع می‌شود. عدد 1- نشان دهنده‌ی بدون پاسخ است

integer

Text

متن گزینه

string

Value

میزان پاسخی که دریافت کرده است

integer