نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
QuestionNumber

شماره‌ی ترتیب سؤال؛ این شماره شامل شماره‌ی ترتیب گروه سؤال نیز می‌شود. مثلا 2.7 یعنی سؤال هفتم از گروه سؤال دوم

string

Text

متن سؤال

string

Options

لیست گزینه‌های سؤال به همراه میزان پاسخ دریافت شده

Collection of QuestionOptionReport