نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
Url

آدرس Url یکتا برای پاسخگویی

string

ParticipantID

شناسه‌ی پاسخ‌دهنده

integer