آزمون دین و زندگی پایه دهم انسانی درس 13 (فضیلت آراستگی)

1.
بنا بر نظر امام صادق (ع)، نشان دادن سستی و ضعف در دين در گرو چيست و مصداق زيبايی‌های درونی مخصوص زنان كدام است؟
2.
پیشوایان ما مؤمنین را به رعایت چه کاری دعوت می‌نمودند و دریافت هر نعمتی از جانب خداوند با چه ویژگی قرین می‌باشد؟ 
3.
«بهتر كردن وضع ظاهری و باطنی و زيبا نمودن اين دو» به كدام مفهوم اشاره دارد و با توجّه به سخن رسول اكرم (ص) خداوند دوست دارد وقتی بنده‌اش به سوی دوستان خود می‌رود، چگونه باشد؟
4.
تبرّج چيست و قرآن، آن را چگونه امری می‌داند؟
5.
بين عفاف و آراستگی چه رابطه‌ای وجود دارد و كدام‌يک، از ديگری تبعيت می‌كند؟
6.
چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بيش‌تری برخوردار است؟ 
7.
سفارش‌های متفاوت رسول اکرم (ص) به مردان و زنان در خصوص ............... بیانگر توجه ایشان به مبحث ............. می‌باشد. 
8.
متناسب بودن آراستگی هماهنگ با زمان در برابر مدعیان زهد برگرفته از سیرهٔ عملی چه کسی است و برتر شدن دو رکعت نماز به اندازهٔ هفتاد رکعت معلول چیست؟ 
9.
براساس شیوه و سیرهٔ رسول خدا (ص) و پیشوایان (ع) آراستگی در ............ اولویت بیش‌تری دارد، زیرا ............
10.
ثمره‌ی ناشایست عرضه‌ی نا به جای زيبايی توسط زن چيست؟ 
11.
" یک حالت روحی و فضیلت اخلاقی است که سبب می‌شود انسان اندام ظاهری خود را وسیله‌ای برای خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار ندهد. " تعریف چیست؟ 
12.
نتیجه‌ی تقویت و استحکام عفاف در روح انسان چیست؟ 
13.
اعمالی از قبیل پوشیدن لباس های نامناسب نشانه ی چیست؟ 
14.
چرا دین اسلام مسلمانان را از خود نمایی و افراط در آراستگی منع می کند؟ 
15.
پوشیدن لباس‌های نامناسب و تلاش برای خلق اثر هنری به ترتیب پاسخ‌هایی به کدام نیاز  انسان هستند؟ 
16.
تنها زن عفیف است که حیا می کند برخی افراد او را به خاطر امور سطحی و کوچک تحسین و تمجید کنند. 
17.
انسان عفیف از مقبولیت نزد همسالان و جامعه گریزان نیست. 
18.
ربا و تبرج به منزله ی آماده شدن برای جنگ با خداست. 
19.
خداوند برای حفظ نعمت سلامتی و روحانی، احکام ویژه ای برای زن قرار داده است. 
20.
عرضه ی صحیح و به جای زیبایی موجب گرمی بخشیدن به کانون خانواده می شود.