مسابقه احکام پایه دوم دوره ابتدایی

1.
کدام یک از موارد زیر روزه را باطل می کند ؟
2.
رکعت دوم نماز عید فطر و قربان چند قنوت دارد ؟
3.
آیا این جمله صحیح است « نماز جمعه دو رکعت خوانده می شود در رکعت اول بعد از رکوع و در رکعت دوم قبل از رکوع باید  قنوت بخوانیم»
4.
نماز مغرب چند رکعتی است ؟
5.
این سخن از کدام یک از امامان معصوم علیه السلام است ؟
«طولانی کردن قنوت و سجده های نماز آدمی را از آتش دوزخ نجات می دهد.»
6.
در سجده چند قسمت از بدن ما روی زمین قرار می گیرد ؟
7.
به فرموده امام علی علیه السلام ، کدام عمل در نماز بنده را به خدا نزدیک می کند؟
8.
بر کدام فرد واجب است حمد و سوره ی رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخواند .
9.
معنی « الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟
10.
گفتن کدام ذکر در اول هر نماز واجب است ؟
11.
در سفرها باید نمازهای چند رکعتی را دو رکعت بخوانیم ؟
12.
خواندن کدام یک از سوره های زیر در نماز واجب است ؟
13.
به تعبیر رسول خدا (ص) کدام عمل ستون و پایه دین است ؟
14.
قبل از رکوع واجب است کمی مکث کنیم که به آن قیام ........ به رکوع می گویند .
15.
در غسل ابتدا سر و گردن ، سپس نیمه راست بدن و بعد از آن نیمه چپ بدن شسته شود.
16.
................. در مورد فلسفه وضو این گونه می فرمایند :: «‌‌ همانا به وضو گرفتن امر شده به جهت آن که باعث طهارت معنوی ، اطاعت از پروردگار ، پاکی و تمیزی ، نشاط و رفع خستگی و آمادگی قلبی می باشد.»
17.
 هنگام وضو گرفتن ، خواندن کدام سوره مستحب است .
18.
از گزینه های زیر نمازهای واجب را انتخاب کنید؟ (دقت کنید، سوال چند انتخابی است)
19.
تیمم بر کدام یک از چیزهای زیر صحیح است انتخاب کنید ؟  (دقت کنید، سوال چند انتخابی است)
20.
 انتخاب کنید ، کدام یک از موارد زیر جزء اصول دین است. (دقت کنید، سوال چند انتخابی است)