آزمون پیام های آسمان پایه هشتم

 
1.
معنی عبارت ((صُومُو تَصِحّوا)) در کدام گزینه آمده است؟
2.
معنی عبارت ((صُومُو تَصِحّوا)) در کدام گزینه آمده است؟
3.
انجام هر عملی که سبب تحریک نامحرمان شود ، چه حکمی دارد؟
4.
پاداش کارهای نیک در ماه رمضان .................. برابر ماه های دیگر است.
5.
آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟
6.
از وظایف مهم هر مسلمان در برخورد با نامحرمان چیست؟
7.
این سخن از کیست؟ « ساعتی تفکر در نشانه های خداوند ، از ساعت های طولانی عبادت کردن بدون تفکر برتر است. »
8.
مهم ترین پیامد بد حجابی کدام گزینه می باشد؟
9.
معنی عبارت « قال ربَّ ارجِعونِ » در کدام گزینه آمده است؟
10.
زیاده روی در مصرف را .................. و میل دائمی به خرید بیشتر کالا ها و اجناس را ....................... می گویند.
11.
اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است و یکی از مبطلات روزه را انجام دهد ، روزه‌اش چه حکمی دارد؟
12.
قوانین اسلامی چگونه از انسان محافظت می کند؟
13.
پیام آیه روبرو کدام است؟ « فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَیَطمَعَ الَّذی فی قَلبِه مَرَضٌ وَ قُلنَ قَولاً مَروفًا »
14.
اسراف یعنی .......................
15.
روزه سپری است در برابر .................... و پوششی است در برابر ..........................
16.
کسی که برای چشم و هم چشمی وسایلی را می خرد ، گرفتار کدام موارد زیر شده است؟
17.
کلمه ((صیام)) در آیات و روایات درس به چه معناست؟
18.
کدام گزینه ، از عوامل هدر دادن عمر نمی باشد؟
19.
کدامیک از موارد زیر ، جزء مبطلات روزه می باشد؟
20.
اولین سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و آخرت چیست؟