آزمون ارزشیابی مستمر جغرافیا پایه دهم رشته انسانی

1.
مهم ترین فعالیت هایی که در بخش کشاورزی ایران صورت می گیرد کدام است؟
2.
کدام استان ها بیشترین شاغلان در بخش معدن را دارد؟
3.
بزرگترین بخش صنعتی کشور بعد از نفت و گاز چیست؟
4.
علل تنوع فراوان در تولیدات باغی کشور چیست؟
5.
انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟
6.
در جمع آوری داده ها استفاده از کدام مورد زیر روش میدانی محسوب می شود؟
7.
مهم ترین ابزارها در روش های میدانی  چیست؟
8.
کدام یک از گزینه های زیر از معایب تجارت الکترونیک است؟
9.
ایلات مهم و عمده کشور ایران کدامند؟
10.
در ایران به شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ...... می گویند.
11.
مهم ترین قلل رشته کوه زاگرس کدامند؟
12.
پیدایش نهایی ناهمواریهای ایران در کدام زمان است؟
13.
اگر میزان موالید در یک کشور 500000(پانصد هزار) نفر و مرگ و میر 100000(صد هزار)نفرو مهاجرت به داخل 800000(هشتصد هزار)نفر و مهاجرت به خارج از کشور 200000(دویست هزار ) نفر باشد و کل جمعیت (بیست میلیون ) نفر باشند  به ترتیب رشد مطلق  جمعیت و دو برابر شدن جمعیت کدام گزینه می باشد ؟  
14.
کدام گروه سنی مربوط به بزرگسالان می باشد؟
15.
کدام مورد نشان دهنده ی قانون 70 در میزان رشد جمعیت یک کشور است؟
16.
در سال 1317 بزرگ ترین پالایشگاه جهان چه نام داشت؟
17.
کدام رودها از سمت شمال به دریای خزر می ریزند ؟
18.
اساسی ترین مفاهیم جغرافیا کدامند؟
19.
میانگین بارش سالانه  در دشت کویر کمتر از ........... میلی متر است؟
20.
بیشتر مردم سکونتگاههای شهری در چه بخشی شاغل هستند؟
21.
کدام گزینه از مهم ترین جزایر دریاچه ارومیه نمی باشد؟
22.
کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری ............. نام دارد.
23.
شکل گیری گویش ها در زبان های مختلف استان سمنان ناشی از کدام عوامل است؟
24.
کدام گزینه تراکم نسبی جمعیت استان سمنان در سال 1390 را نشان می دهد؟
25.
کدام گزینه پیش بینی جمعیت استان سمنان در سال 1400 را نشان می دهد؟
26.
زبان رسمی مردم استان سمنان چیست؟
27.
به یک رویداد تاریخی که برای پند و اندرز به صورت سخنان کوتاه و شیرین همراه با طنز و کنایه درآمده ......... می گویند.
28.
بزرگترین بخش صنعتی کشورمان بعد از نفت و گاز چه صنایعی است؟
29.
برای بهره مندی از آب در مناطق خشک در تمام طول سال از ........ استفاده می شود و این روش اولین بار توسط ......... ابداع شد.
30.
در زمان کدام سلسله ایران باستان کشور به 72 بخش تقسیم شد؟
31.
بزرگ ترین جزیره ی خلیج فارس در ایران چه نام دارد؟
32.
در کدام مرحله پژوهش جغرافیایی پژوهشگر ضمن ارایه دلایل علمی و منطقی به تایید یا رد فرضیه یا فرضیه های خود می پردازد؟
33.
................مهم ترین آبراهه ی راهبردی و یکی از گذرگاههای تجاری مخم جهان است.
34.
کدام گزینه شامل دریاچه های دایمی در ایران است؟
35.
تنها رودخانه ی پر آب و قابل کشتیرانی ایران چیست؟ و به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس چه می گویند؟
36.
کدام شهر در ایران نقش بندری دارند؟
37.
کدام استان های کشور بیشترین شاغلان بخش معدن را دارا هستند؟
38.
یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور ..... است؟
39.
کدام گزینه از مزایای استفاده از کشت گلخانه ای نیست؟
40.
دلیل مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ در دهه ی 40 ونیز مهاجرت مردم سیستان به گرگان چه بود؟