سوالات مفاهیم (تفسیر)پایه دوازدهم مدت زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.

1.
بنا به فرموده امام باقر نعمت آشکار و نعمت پنهان به ترتیب کدامند؟
2.
با توجه به آیه 5 سوره لقمان ویژگی محسنین چیست؟
3.
در آیه (( اِذا تُتلی عَلَیهِ ایاتُنا ولیّ مُستکبِراً کَأَن لَم یَسمَعها کَأنَّ فی اَذُنَیهِ وَقرا )) دلیل وَلیّ مُستَکبِراً چیست؟
4.
در آیه (( خَلَقَ السَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدَ تَرَونَها )) بِغَیرِ عَمَدَ تَرَونَها به کدام مطلب اشاره دارد؟
5.
در سوره لقمان بعد از دستور به پرستش خدا و شریک ندادن به خدا کدام دستور به انسان داده شده است؟
6.
در آیه (( وَلَقَد اتَینا لُقمانَ الحِکمَهِ اَن اِشکُر لِلهِ ........... )) منظور از حکمت چیست؟
7.
در آیه (( وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشتَری لَهُوَ الحَدیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبیل ......... )) منظور از لَهُوَ الحَدیثِ  چیست؟
8.
در آیه (( لا تُصَعِّر خَدَّکَ لِلنّاس )) به کدام مفهوم اشاره دارد؟
9.
در حدیث امام صادق که می فرماید ( سکوت مایه آرامش فکر است ) به کدام آیه اشاره دارد؟
10.
در آیه (( و مِنَ الناسِ مَن یُجادِلُ فی اللهِ بِغَیرِ عِلمٍ و لا هدیً و لا کتابٍ مُنیر )) منظور از علم – هدی و کتاب منیر چیست
11.
در آیه (( وَ مَن یُسلِم وَجهَهُ اِلی اللهِ وَ هُوَ مُحسِن فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَهِ الوُثقی )) مراد از عُروَهِ الوُثقی چیست؟
12.
 برحسب حدیث از پیامبر که فرموده ایمان دو نیم دارد . زندگی دنیا مجموعه ای از ..................... و ...................... است
13.
در برابر صفت ( خَتّار و کَفور ) چه صفتی آمده است؟
14.
در آیه (( اِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقٌ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الحیوهُ الدنیا و لا یَغُرَّنَّکُم باللهِ الغرور )) غَرور به چه تفسیر شده و چرا ؟
15.
شأن نزول سوره معارج راجع به کدام واقعه تاریخی است؟
16.
مفسران معارج را به چه تفسیر کرده اند؟
17.
در آیه (( اِنَّ الانسانَ خُلِقَ هَلوعاً )) هلوع به چه معناست؟
18.
بنابر حدیثی از پیامبر که می فرماید ( محبوبترین اعمال نزد خدا چیزی است که مداومت داشته باشد هر چند کم باشد) به کدام آیه نزدیک تر است؟
19.
کدام یک از ویژگی بهشتیان نیست؟
20.
در آیه (( کلّا اِنّا خَلَقناهُم مِمّا یَعلَمونَ )) خداوند چه منظوری از این سخن و جواب به کافران دارد؟