سوالات نهج البلاغه پایه یازدهم مدت زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.

1.
کدام گزینه درباره تولد امام علی (ع) معتبر است؟
2.
نخستین افتخار امام علی بن ابی طالب(ع) چه بود؟
3.
پیام تازه پیامبر در غدیر خم چه بود؟
4.
پیامبر (ص) فرمود: «ضربت علی(ع) در روز------ از ------ تمام قوم تا روز قیامت برتر است؟
5.
کدامیک از یاران امیرالمومنین امام علی(ع) نیست؟
6.
دو طایفه شیفته روش علی(ع) بودند: «یک خردمندان پاکدل و دیگری نیکو سرشتان باذوق.» این عبارت از کیست؟
7.
امام علی(ع)  به دلیل ایمان ژرف و پایدار و دانش گسترده و استوار به ------- همواره در قضاوتها و خطبه ها از آن بهره می جست؟
8.
از امتیازات و ویژگیهای امام علی(ع) می باشد:
9.
چرا امام علی(ع) به «قرآن ناطق» شهرت یافت؟
10.
نهج البلاغه کتابی است که در آن قسمتی از سخنان ------- و توسط یکی از بزرگان دانش دین ------ جمع آوری شده است
11.
امام علی(ع) در خطبه 41 چه چیز را سپری محکم تر و نگهدارنده تر می داند؟
12.
با توجه به فرمایش امام علی(ع) در سایه  ----- باران رحمت الهی و مواهب و برکات او بر جوامع بشری سرازیر می شود.
13.
کدامین عامل اجازه نمی دهد امام علی (ع) از چاره جویی های سیاسی که از اصول شیطانی سرچشمه می گیرد، استفاده کند؟
14.
برترین وسیله ای که متوسلان به خدا،  به آن توسل می جویند عبارتند از:
15.
«و الجهاد فی سبیله» جهاد در اینجا (خطبه 110) به چه معناست؟
16.
خداوند ------ را برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمین قرار داده است.
17.
مسأله -----بعد از نماز از مهمترین ارکان اسلام است.
18.
فزونی مال و تأخیر اجل (و طول عمر) از فواید و برکات کدامین سفارش امام علی(ع) است؟
19.
طبق فرمایش امام علی(ع): «صدقه ---- کفاره گناهان است و صدقه ---- از مرگهای بد پیشگیری می کند.
20.
با توجه به کلام امام علی(ع)، بهترین راه و رسم ها که باید به آن اقتدا کنیم، کدام است؟