آزمون جامع دین و زندگی پایه دوازدهم

1.
با توجه به حدیث شریف "تفکروا فی آلاءالله و لا تفکروا فی ذات الله" پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند درباره چه چیزی فکر نکنید و علت آن چیست؟ 
2.
چه کسانی بیشترین ضربه را به پیکر اسلام وارد کرده‌اند و اعتقاد غیر عقلانی آنان چیست؟
3.
اگر بگوییم: "خدا صاحب اختیاری است که تدبیر همه امور هستی به دست اوست" و بگوییم "جهان چند مبدا ندارد" به ترتیب پیام کدام آیات شریفه را ترسیم کرده‌ایم؟ 
4.
با توجه به آیات قرآن کریم هدایتگری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کدام شخص بی تاثیر خواهد بود؟ 
5.
با توجه به آیه شریفه "ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط المستقیم" چه رابطه ای میان توحید در ربوبیت و توحید در عبادت وجود دارد؟
6.
کلام شیوای امیرالمومنین علی علیه السلام مبنی بر "تقوای الهی را پیشه کنید هم در مورد بندگان خدا هم شهرها و آبادی ها" ریشه در کدام عقیده راسخ این شخصیت بزرگوار دارد و ناظر بر کدام یک از ابعاد توحید است؟ 
7.
"همانطور که مردم موحد یک جامعه به ارکان جامعه رنگ توحید می دهند هر قدر نهادهای اجتماعی هم قوانین الهی را اجرا کنند زمینه برای زندگی موحدانه آسان تر می شود" از این جمله چه نتیجه ای میگیریم؟ 
8.
نمود پیدا کردن ریا بیانگر بی نصیبی از حسن ........... ثمره آن فرود آمدن پتک بطلان بر .......... و بی بهره شدن از .......... که برخواسته از توحید ........ است؛ می باشد. 
9.
کدام عبارت به رمز سعادت اشاره نموده است و این کار چگونه تداوم می‌یابد؟ 
10.
دستور امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمودند: " یا معشر التجار الفقه ثم المتجر" لزوم کدام مورد را بیان میکند؟ 
11.
اگر بگوییم شرابخواری و قماربازی از گناهان کبیره هستند کدام مستند قرآنی را در مقام استدلال ارائه میدهیم و در بیان مردودیت مورد دوم پذیرش کدام مطلب کفایت می کند؟ 
12.
برنامه ریزی در جهت پیشبرد اهداف و تمدن آرمانی اسلام در حوزه که مصداق آیه "جعل بینکم مودت و رحمت" می باشد چگونه است؟
13.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد تا جامعه ............ آن روز را متحول کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر ................ سوق دهد لذا اولین آیاتی که بر ایشان نازل شد درباره................ بود . 
14.
کدام یک از پیامدهای ناگوار تمدن جدید معلول بی توجهی به فرمایش متین امام علی علیه السلام است که می فرماید" تقوای الهی پیشه کنید هم در مورد بندگان خدا هم در مورد شهرها و آبادی ها چرا که شما در برابر همه اینها حتی سرزمین‌ها و چهارپایان مسئول هستید."
15.
عامل حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان برای یک حکومت عبارت است از ......
16.
در قرون وسطا مبلغان مسیحی ثروت های کلان را در ازای بخشش گناهان به دست می‌آوردند قرآن کریم با بیان کدام حقیقت بطلان این موضوع را آشکار می سازد؟ 
17.
از حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام مبنی بر اینکه "فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه " کدام مقصود برداشت می شود؟ 
18.
وجود اختیار و اراده در انسان به علت .............الهی است ............ الهی برای انسان این است که او دارای اختیار باشد و علل ......  نشانگر آن است. 
19.
قرآن کریم چه دلیلی را برای مهلت دادن خداوند به کافران و بدکاران بیان می نماید؟ 
20.
علت مستحکم شدن بنای گناه در اجتماع که منتهی به نفوذ آن در تمام سطوح جامعه می گردد چیست؟