آزمونک هدیه های آسمانی پایه ششم درس 1 تا 5

1.
کدام گزینه با توجه به آیه ی شریفه ی "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب" صحیح است؟
2.
بعد از پیامبر (ص)چه کسی به جنگ با امام علی(ع) که جانشین پیامبر بود برخاست؟
3.
حضرت قاسم (ع) در کربلا چند سال داشتند؟
4.
به بیان قران کریم مردمی که امربه معروف و نهی از منکر می کنند ..........هستند.
5.
این جمله از کیست؟ "هر کس زنده ماندن ستمکاران را دوست داشته باشد از انان است و در دوزخ جای خواهد داشت"
6.
این ایه به کدام مورد از فروع دین اشاره دارد؟
"قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی"
7.
....... روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته و بیانگر .......مردم است.
8.
این جمله از کیست؟" اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی خیلی اهسته مثل اینه باش ..."
9.
این آیه به کدام ویژگی پیامبران الهی اشاره دارد؟
" و لقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدواالله "
10.
از صفات خداوند در سوره اخلاص...... است.