سوالات نهج البلاغه پایه هشتم مدت زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.

1.
کدام گزینه درباره تولد امام علی (ع) معتبر است؟
2.
نخستین افتخار امام علی بن ابی طالب(ع) چه بود؟
3.
امام علی(ع) در چه سنی، آمادگی خود را برای حمایت و جانشینی پیامبر(در دعوت همگانی) اعلام کرد؟
4.
در قضیه «لیله المبیت» پیامبر اسلام چگونه از نقشه شوم مشرکان آگاه شد و چه کسی در بستر پیامبر خوابید؟
5.
پیامبر اسلام در کدام جنگ، شورای نظامی تشکیل داد و کندن خندق به پیشنهاد چه کسی بود؟
6.
طبق نقل حاکم نیشابوری پیغمبر اسلام فرمود:« بی تردید پیکار علی بن ابی طالب(ع) در جریان جنگ خندق با عمرو بن عبدود از ------------------برتر است.»
7.
پیامبر اسلام قبل از جنگ خیبر چه نکاتی را به امام علی(ع) یادآور شد؟
8.
زیانهایی که در اثر خانه نشینی امیر المومنین امام علی(ع) پیش آمد، عبارتند از:
9.
« اگر نبود که حقی را زنده کنم و ظلمی را از بین ببرم، مهار خلافت را رها می کردم.» این سخن از کیست؟
10.
نمونه هایی از علم و دانش امام علی(ع) را بیان کنید؟
11.
امام علی(ع) می فرملید که بدترین شکنجه را می پذیرم اما راضی نمی شوم به اینکه به بعضی از بندگان ----- کرده و چیزی از ------ را غصب نموده باشم.
12.
امام علی(ع) سعی داشت پس از رسیدن به خلافت، مردم را به کدامین فرهنگ بازگرداند؟
13.
زمانی که عقیل برادر امام علی(ع) از امام سهم بیشتری درخواست کرد، امام علی(ع) چه کرد؟
14.
عکس العمل امام علی(ع) در مقابل خواسته برادرش عقیل چه درسی به همگان می دهد؟
15.
یکی از امتیازات عقیل برادر امام علی(ع)، آگاهی وسیع او نسبت به علم ----- است.
16.
کدامیک جز منابع بیت المال نیست؟
17.
واژه «مُختبطٌ» یعنی کسی که گرفتار ------- بوده و تعادل فکری -------.
18.
در چه صورتی انسان گرفتار گناهان بزرگ نمی شود و در دام گناهان کوچک، کم می افتد؟
19.
مهارت در سخن گفتن، مرهون عوامل متعددی است که مهمترین آنها ------ است.
20.
امیران سخن چه کسانی هستند؟