آزمون تفسیر سوره حجرات قرآن کریم

1.

                 کدام یک از آیه 1 سوره حجرات برداشت نمی­شود؟

2.
برای انجام تکالیف، دو اهرم ...............و .....................لازم است و التزام عملی باید همراه با ....................................باشد.
3.
 ................ وسیله دریافت رحمت الهی، قبولی عمل، وسیله دریافت رزق از راه­هایی که انسان گمان آن را ندارد و راه نجات از خطرات قیامت و خوش عاقبتی و رسیدن به رستگاری است.
4.
گسستن نظام خانواده، تحریک­های نابجا و به هم خوردن تعادل روحی، گرایش به خودنمائی و تجملات، راضی کردن هوس­بازان، پیدایش رقابت­های منفی، بروز امراض مقاربتی از عوامل ......................است.
5.
در این سوره چه مسائلی مطرح شده که در سوره­ های دیگر نیست؟
6.
«برای هر ذکری درختی در بهشت کاشته می­شود» این جمله از کیست؟
7.
در آستانه رحلت پیامبر اکرم (ص) که فرمودند می­خواهم برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید مراد آن حضرت تمسک به ................. و ..................... است
8.
..............................همین که نام حضرت مهدی (عج) را می­شنید (با این که آن حضرت هنوز متولد نشده بودند) قیام می­کرد.
9.
کدام یک باعث تباهی اعمال انسان می­شود؟
10.
معنای آیه 4 سوره حجرات کدام است؟
11.
طبق آیه 6، زمینه حوادث کدام است؟
12.
............ در لغت به معنای جدا شدن است و در اصطلاح قرآنی به جداشدن و خارج شدن از راه مستقیم گفته می­شود.
13.
این سخن از کیست؟«دعوت فاسق را برای مهمانی نپذیرید»« گواهی فاسق پذیرفته نمی­شود»(به ترتیب)
14.
بزرگترین آیات قرآن که در سوره بقره است مربوط به چیست؟
15.
  کدام یک در مورد دروغ صحیح است؟ 
16.
کسانی که از کفر، فسق و عصیان تنفری ندارند ...........................ندارند.
17.

           این حدیث مربوط به کدام آیه است؟

ح        حضرت علی (ع) فرمود: امتی که حق ضعیفش از قوی بدون تردید گرفته نشود، قداست و ارزشی ندارد.» 

18.
پیامبر اکرم (ص) در آخرین سفر خود، مردم را جمع کرد و فرمود: «مردم از هر نژاد و قبیله­ای باشند برابرند» مربوط به چه موضوعی است؟
19.
طبق آیه 10 سوره حجرات کدام گزینه صحیح است؟
20.
کدام یک مربوط به موانع صلح و آشتی است که در قرآن و روایات بیان شده است؟
21.
آیه 12 سوره حجرات در مورد چیست؟
22.
کدام گزینه صحیح نیست؟
23.
 کدام یک از آثار اخروی غیبت است؟
24.
کدام یک جزء انگیزه و ریشه ­های غیبت نیست؟
25.
امام صادق (ع) فرمود: ..................ایمان را در دل پایدار و .................ایمان را از دل خارج می­کند