ارزشیابی هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی نوبت دوم

1.
ما در برابر نعمت‌های خداوند چه وظیفه‌ای داریم؟
2.
مسلمانان هر روز در ............. نماز خود، به پیامبر (ص) و اهل‌بیت او درود می‌فرستند.
3.
نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه بود؟
4.
مسلمانان هنگام شنیدن نام حضرت محمد (ص) چه می‌کنند؟
5.
بزرگ‌ترین پیامبران خدا، به ترتیب در کدام گزینه‌ی زیر آمده است؟
6.
امام حسین (ع)در چه روز و ماهی به شهادت رسیدند؟
7.
برای خواندن یک نماز دو رکعتی، ابتدا چه کاری انجام می‌دهیم؟
8.
بهترین راه حرف زدن با خداوند مهربان، چیست؟
9.
جمله‌ی «اخلاق و رفتار حسن، شبیه اخلاق و رفتار من است.» را چه کسی در مورد امام حسن (ع) گفته است؟
10.
چرا معمولاً کوچک‌ترها به بزرگ‌ترها سلام می‌کنند؟ و چه کسی همیشه زودتر به کودکان هم سلام می‌کرد؟
11.
معنی« وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً » کدام است؟
12.
در نیمه شب حضرت فاطمه (س)، اوّل برای چه کسانی دعا کرد؟
13.
معنی آیه «هُوَ ارحَمُ الرّاحِمینَ» چیست؟
14.
برای وضو دست را از .............. می شوییم
15.
آخرین پیامبری که از طرف خدا برای راهنمایی انسان‌ها فرستاده شده کیست؟
16.
پیامبر برای اهل بیت دعا کرد.
خدایا بر آن‌ها .......................  فرست و ................... را از آنها دور کن.
17.
 امام علی در چه روزی و در کجا به دنیا امدند؟
18.
دشمن امام حسن (ع) که بود؟
19.
امام حسین می‌فرمایند: 
سلام کردن 70 پاداش دارد . ..... پاداش برای کسی که سلام می‌کند و ....... پاداش برای کسی که جواب سلام را می‌دهد.
20.
در پایان نماز چه می‌گوییم؟
21.
کدام جمله درست است؟
22.
چه وقت نماز صبح پایان می‌یابد؟ 
23.
سخن پیامبر (ص) را کامل کنید.     

اگر می‌خواهید خوشبخت باشی، هرگز .........................

24.
نیمه‌ی شعبان یعنی روز ................ ماه شعبان
25.
اگر غذایمان اضافی آمد بهتر است ...................
26.
قبل از شروع هر کاری بهتر است ..............
27.
 رعایت پاکیزگی دست ها قبل از خوردن باعث .............. می شود.
28.
علیه السلام یعنی چه؟
29.
کدام از اهل بیت پیامبر نیستند؟
30.
پیامبر خدا در مورد حضرت علی چه فرمودند؟