آزمون دین و زندگی پایه دهم درس 12

1.
خداوند فایده های مهم ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و ............... به اطلاع ما رسانده است.  
2.
قرآن چه راه هایی برای کسب تقوا به ما نشان داده است ؟
3.
مهمترین فایده روزه ................... است .
4.
دو کاری که خاصیت نماز را از بین میبرند عبارتند از ناراحت کردن پدر و مادر و .........
5.
اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم ....................... 
6.
آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اشاره به چه موضوعی دارد ؟
7.
اگر روزه دار استفراغ عمدی نماید  ................... است. 
8.
مبطلات روزه چندتاست؟ 
9.
اگر عبارت اهدنا الصراط المستقیم را صادقانه از خدا بخواهیم...........
10.
این سخن از کیست؟  فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند نمازش پذیرفته نیست .
11.
اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند ............... بر او واجب می شود. 
12.
با توجه به فرمایش امام معصوم علیه السلام فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند هرچند والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند چه مجازاتی دارد؟
13.
از دیدگاه امام صادق علیه السلام معیار پذیرفته شدن نماز از سوی خداوند چیست؟
14.
روزه مصداق کامل تمرین صبر و .............. در برابر خواهش های دل است .
15.
حضرت علی علیه السلام مثل چه آدمهایی را مثل سوارکاران ای میداند که بر اسب راهوار و رام سوار شده اند؟
16.
کسی که نیت روزه کرده و می خواهد به سفر برود در چه صورتی می تواند روزه خود را کامل بگیرد و نماز خود را کامل بخواند؟
17.
کدام یک از افعال نماز به ما کمک می کند تا دیگران در دل ما جای نگیرند؟
18.
اگر مسافری که صبح حرکت کرده است بعد از ظهر به وطن یا به جایی که میخواهد ده روز بماند برسد وظیفه اش چیست؟
19.
گفتن عبارت ایاک نستعین انسان را در برابر چه گناهی حفظ می کند؟
20.
پذیرفته نشدن نماز نزد خداوند به چه معناست؟