آزمون آمادگی دفاعی پایه نهم

1.
  ایجاد شبکه شاد جزء کدامیک از ابعاد امنیت است؟
2.
تصمیم گیری برخی مسئوولین با مطالب پخش شده در شبکه های خارجی جزء کدامیک از موارد زیراست ؟
3.
کمک نیروهای مردمی برای ضدعفونی معابر شهری جزء کدام مورد می باشد؟  
4.
کمک نیروهای مردمی برای ضدعفونی معابر شهری جزء کدام مورد می باشد؟  
5.
شرکت میلیونی مردم در مراسم  شهید قاسم سلیمانی نشانه چیست؟
6.
خشن جلوه دادن دین اسلام با ساخت بازی های رایانه ای از کدام یک از روش های جنک نرم است؟
7.
روز جمهوری اسلامی کدام روز است؟
8.
خطرناک ترین روش دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی  کدام است؟
9.
در کدامیک از روش های جنگ نرم معمولا جملات را به صورتی بیان می کنند که مخالف منظور گوینده باشد؟
10.
ترویج فرهنگ ویلا سازی در مناطق جنگلی جزو  کدامیک از انواع جنگ نرم است؟
11.
 منتقل کردن افکار وعقاید خود به گیرنده پیام در جنگ نرم چه نام دارد؟
12.
تاریخ تشکیل بسیج مستضعفان چه تاریخی بود؟
13.
ساخت برنامه های به ظاهر خانوادگی و عاشقانه در شبکه های  ماهواره ای کدام گزینه است؟
14.
چند ماه بعد از تشکیل بسیج مستضعفان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران شروع شد؟
15.
به چه زمانی دوران سازندگی گفته می شود؟
16.
در طول جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران چند کیلومتر از مرزهای ایران مورد تهاجم قرار گرفت؟
17.
صدام قصد داشت چند روزه ایران رافتح کند؟
18.
جنگ تحمیلی  چه روزی آغاز شده است؟
19.
مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران  در جنگ تحمیلی کدام شهر است؟
20.
محاصره شهر آبادان در چه روز و درکدام عملیات شکسته شد؟
21.
در چه سالی و با پذیرش کدام قطعنامه شورای امنیت از طرف ایران جنگ 8 ساله تحمیلی عراق برعلیه ایران پایان گرفت؟
22.
در رادیوهای  بیگانه از کدام شهید به عنوان کوچکترین ژنرال تخریب چی یاد می شد؟
23.
کدامیک از مبارزان انقلاب اسلامی نمی باشند؟
24.
کتاب«زنی از تبار الوند» در مورد زندگی چه کسی است؟
25.
جمله «هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست» از کیست؟
26.
ورود سگ به زندگی شخصی افراد جزو کدامیک از انواع جنگ نرم است؟
27.
هدف از پدافند غیر عامل  کاهش چه مواردی است؟
28.
به مفهوم پدافند عامل در کدامیک  از آیات قران اشاره شده است ؟
29.
تونل موشکی سپاه جزء کدامیک از اصول پدافند غیر عامل است؟
30.
ساخت تاسیسات مهم کشور در کدام مکان مناسب تر است؟
31.
مهمترین علت ساخت پناهگاه چه میباشد؟
32.
کدامیک درست نمی باشد؟ 
33.
سلاح جنگ نرم چیست؟ 
34.
تشویق نخبگان به مهاجرت جزو کدامیک از انواع جنگ نرم است؟
35.
کدامیک از روشهای جنگ نرم نمی باشد؟
36.
مهمترین عامل توانمندی یک کشور کدام است؟
37.
کدامیک جز راههای کاهش تلفات انسانی زلزله نمی باشد؟
38.
کدامیک از اضلاع مثلث ایمنی دربرابر زلزله نمی باشد؟
39.
برقراری دوره های آموزشی مناسب وظیفه کدام گروه است؟
40.
بعد وقوع زلزله چه باید کرد؟