آزمون علوم تجربی پایه چهارم از 4 درس پایانی

1.
سلول های بدن ما ازچه قسمت هایی درست شده است ؟
2.
کدام گزینه صحیح می باشد.
3.
کدام کار را انجام دهیم تا قلبی سالم داشته باشیم؟
4.
به مناسبت دهه فجر در مسابقه دو  استقامت چهار دانش آموزپایه های سوم تا ششم  مدرسه شرکت کردند .
به نظر شما کدام دانش آموز برنده مسابقه می شود؟
5.
خارج کردن خون ازقلب ورساندن به اندام ها وظیفه کدام یک از رگ ها می باشد؟
6.
هر روز مواد مختلفی را به خانه می بریم و مواد دیگری، مانند زباله ها، را از خانه خارج می کنیم.
کار کدام اندام در بدن شبیه این کار هست؟
7.
کدام گروه از موجودات زیر همگی بی مهره هستند؟
8.
کدام گزینه درست می باشد.
9.
گرده افشانی گیاهان چگونه انجام می گیرد؟
10.
کدام قسمت از گل به میوه تشکیل می شود؟