آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

1.
کدام گزینه از انواع شهاب سنگ ها نیست 
2.
کدام پزینه در مورد شهاب سنگ ها صثحیح نیست.
3.
کدامیک از مواد زیر طبیعی است.
4.
 گزینه صحیح در پاسخ به (با کدام یک  می توانیم کاغذ درست کنیم .)را انتخاب نمایید.
5.
تنها فلز مایع -----------می باشد.
6.
آلیاژهایی که با ترکیب آهن وکربن به وجود می آیند کدامند.
7.
سنگ مرمر در کدام مایع   کامل حل  میشود 
8.
بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات درون زمین چیست
9.
کدام لایه زمین دارای حالت مایع است.
10.
کدام گزینه  جز آتش فشان های نیمه فعال می باشند.
11.
حاصل اثر متقابل دو جسم برهم -------------می گویند.
12.
علت چرخش زمین وسایر سیارات به دور خورشید چیست.
13.
کدام گزینه از قطعات میکروسکوپ نمی باشد.
14.
سلول های این نوع جانداران کروی است.
15.
محل اصلی غذا سازی گیاهان کجاست
16.
قارچ ها در زنجیره غذایی....
17.
رابطه غذایی مورچه وشته چگونه است. 
18.
وظیفه دفاع داخلی بدن در برابر میکروبها بر عهده ----------------است.