آزمون قرآن پایه هشتم (2)

1.
معنای کلمات مشخص شده به ترتیب کدام است؟ « و لَم یَتخِذ "وَلَداً" و لَم یَکُن لّهُ شَریک فی "المُلکِ"»
2.
در ترجمه فارسی کدام عبارت لازم نیست حرف «لـ» را معنا کنیم؟
3.
کدام عبارت نشان‌دهنده این است که مومنان از بیهودگی روی گردان هستند؟
4.
معنای درست ترکیب‌های قرآنی در کدام گزینه به درستی آمده است؟
1)ارسل الریح   2)ماءً طهوراً   3)جعل النهار الف) قرار داد روز را
ب) می فرستد باران را
ج)فرستاد بادها را
د) آبی پاک کننده 
5.
معنای کدام جمله قرآنی نادرست است؟
6.
با توجه به ترجمه آیه شریفه زیر، کدام گزینه می‌تواند آیه را کامل کند؟
«الذین یُقیمونَ الصَّلوةَ و یُؤتونَ الزَّکوة....» مؤمنان کسانی هستند که نماز بر پا می‌کنند و زکات می‌دهند و به روز قیامت (معاد) اعتقاد دارند.»
7.
« و ما کانَ اَکثَرُهم» به چه معناست؟
8.
«اَن اَعبُدَ» در کدام گزینه صحیح ترجمه شده است؟
9.
ترجمه کدام گزینه صحیح است؟
10.
معنی کدام ترکیب قرآنی صحیح نمی باشد؟
11.
در کدام گزینه واژه جمع وجود ندارد؟
12.
«عَمّا» در عبارت «عَما تَعمَلونَ» به این معناست؟
13.
با توجه به ترجمه، کدام گزینه تکمیل کننده آیه می باشد؟ «وَ اَحسِن کَما اَحسَنَ اللهُ ........... . و نیکی کن همان طور که خدا به تو نیکی کرد»
14.
گزینه های که معادل های صحیح فارسی این واژگان را در بر دارد انتخاب کنید. «شَکّ، داعی، وَکیل، لَو، غَنّی»
15.
ترجمۀ عبارت قرانی زیر با کدام گزینه کامل می شود؟
«وَ مَن جهَدَ فَاِنّما یُجاهِدُ لِنَفسِه» و کسی که ......... پس .... .......... ...... .
16.
آیۀ «وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی‏ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فی‏ عامَیْنِ » به چه موضوعی پرداخته است؟
17.
در کدام گزینه معنی ترکیب قرآنی نادرست است؟
18.
در کدام گزینه معنی کلمات درست نوشته شده است؟
19.
ترجمۀ عبارت قرآنی «اَحَسِبَ النّاسُ اَن یُترَکوا اَن یَقولوا آمَنّا» با کدام یک از گزینه های زیر کامل می شود؟ «آیا ....... مردم که (به حال خود) ............ وقتی که ............. .......!»
20.
آیۀ «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا» به چه موضوعی اشاره دارد؟