آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم

دخترم گزینه ی صحیح را انتخاب کن.
1.
مشهور ترين لقب امام دوازدهم چيست ؟
2.
حکيمه خاتون چه نسبتي با امام حسن عسکري(ع) داشتند ؟
3.
حکيمه خاتون دختر کدام امام بزرگوار بودند ؟
4.
محل تولد امام زمان (ع) کجا بود؟
5.
نام پدر امام زمان (ع) چيست ؟
6.
جمله ي اسرائيل بايد از بين برود از کدام بزرگوار است ؟
7.
در آيه ي ۴۹ سوره ي قمر مي خوانيم ، پروردگارا ، مرا و پدر مادرم و همه ي مومنان را در روز ..................... ببخش .
8.
به فرموده ي حضرت علي (ع) روز قيامت چه روزي است ؟
9.
حضرت مهدی (عج) از نظر تولد - رفتار و رخصار - عمر طولانی به ترتیب شبیه کدام پیامبر است؟
10.
مفهوم آیه ی (وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) در کدام گزینه دیده نمی شود.
11.
چرا در زمان شاه عزاداری برای امامان ممنوع بود؟
12.
کدام آیه به (اتحاد و همبستگی) اشاره دارد؟
13.
کدام گزینه از امتیاز کارنامه ی اعمال ما کم می کند؟
14.
اسراف نکردن یعنی
15.
معنی آیه ی (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) کدام یک از گزینه های زیر است.
جاهای خالی را تکمیل کن
16.
هنگام تولد نوزاد در گوش راست او ................ و در گوش چپ او ........................ مي گويند .
پاسخ‌های درست:
اذان اقامه
اذان - اقامه
اذان-اقامه
اذان، اقامه
اذان ، اقامه
شامل تک تک کلمات: اذان،اقامه
17.
حضرت مهدي (ع) در سال ..................... هجري به دنيا آمدند .
پاسخ‌های درست:
شامل: 255
18.
حضرت مهدي (ع) بزرگترين ................... را در دنيا انجام خواهد داد .
پاسخ‌های درست:
شامل: قیام
19.
رسول خدا در مورد حضرت مهدی مژده داده اند:
(او روزی ظهور می کند و دنیا را .................... خواهد کرد، در حالی که ..................... آن را فرا گرفته است.
پاسخ‌های درست:
شامل تک تک کلمات: پر از عدالت،ظلم،ستم
20.
پیامبر اسلام فرموده اند: هرگز آب را ..................... نکنید، هرچند در کنار ................... باشد.
پاسخ‌های درست:
شامل تک تک کلمات: اسراف،نهر،جاری