آزمون قرآن پایه هفتم (2)

1.
عبارت قرآنی زیر با کدام گزینه کامل می‌شود؟
"هو الَّذی ...... اللَّیلَ وَ النَّهارَ: او کسی است که شب و روز را آفرید"
2.
ترکیب «مَوعِظَةٌ مِن رَبَّکُم» در کدام گزینه صحیح ترجمه شده است؟
3.
ترکیب «اِلیهِم» در کدام گزینه صحیح ترجمه شده است؟
4.
ترجمۀ کلمات قرآنی «اَخ - اُعبُدوا - لاتعقلون - اَجر» در کدام گزینه به صورت صحیح بیان شده است؟
5.
تلفظ کدام یک از حروف زیر در عربی «غلیظ و از ته گلو» است؟
6.
مفرد کلمات قرآنی «آیات - ثمرات و مؤمنات» به ترتیب در کدام گزینه به درستی بین شده است؟
7.
معنی کلمه «لَ»‌ در کدام عبارت با بقیه متفاوت است؟
8.
کدام گروه کلمات برای ترجمه این آیه صحیح است؟
قُل الله خالِقُ لِکُلِّ شَیء و هُوَ الواحد القهار

.........، ..........، ................ هر چیزی است و .............، .............. مقتدر است.

9.
به طور معمول کلماتی که آخر آن ها ........... است پس از حذف ........ و اضافه کردن ...... جمع بسته می شوند.
10.
آیۀ مبارکه «فَاقرَئوا ما تَیَسَّرَ مِن القرآنِ» به چه امری دستور می دهد؟
11.
در کدام گزینه معنی ترکیب قرآنی صحیح نوشته شده است؟
12.
معنی عبارت قرآنی «وَ اللهُ جَعَلَ لَکُم مِن بُیوتِکُم سَکَنّا» با کدام گزینه کامل می شود؟

و خداوند ............ برای ........... از ................ ، ............

13.
در کدام عبارت قرآنی کلمه هم معنی با «اَنَّ» آمده است؟
14.
مناسب‌ترین ترجمه برای عبارت «کانَ عَلَیکْ‌ کَبیراً» کدام مورد است؟
15.
آیۀ «وَ قُل جآءَ الحَقُّ و زَهَقَ الباطِلُ إنَّ الباطِلَ کانَ زَهوقاً» دربارۀ چه موضوعی است؟
16.
مصرع دوم شعر زیر بیانگر ترجمه کدام عبارت قرآنی می‌باشد؟
ما نهادیم بر زمین زیور                تا بدانید کیست نیکوتر
17.
معنی کدام عبارت قرآنی مقابل کدام گزینه است؟ «وَ وَجَدوا ما عَمِلوا»
18.
ترجمه ی این عبارت چنین است. «رَبَّنَا اغفِرلی وَلِوالِدَیَّ» «پروردگارا بیامرز مرا و ...........
19.
در ترجمه عبارت قرآنی زیر کدام کلمه صحیح ترجمه نشده است؟
وَ لا یُشرِکٌ بِعِبادَةِ رَبَّه اَحَداً: و شریک نمی‌کند با بندگان،‌ پروردگارش هیچ کسی را
20.
عبارت قرآنی « یوحیٰ اِلَیَّ» چگونه معنا می شود؟