نشست هم‌اندیشی «گفتمان انقلاب» _ مشهد مقدس _ ویژه برادران

1.
به نظر شما تعامل مناسبی از مسئولین مربوطه با شما صورت گرفت؟
2.
کیفیت اطلاع‌رسانی و توجیه برنامه های سفر به شما مناسب بود؟
3.
نحوه برخورد  دعوت کنندگان و مصاحبه کنندگان با شما به چه نحوی بود؟
4.
پیگیری انجام سفر(اعم از اخذ بلیط، ارسال بلیط به شما، اطمینان از انجام گرفتن سفر و ...) توسط مسئولین مربوطه چگونه بود؟
5.
کیفیت ایاب و ذهاب از شهر شما تا اسکان در چه سطحی بود؟
6.
از نظر شما، سطح اساتید و سخنرانان نشست برای این جمع مناسب بود؟
7.
وضعیت مکان اردو چگونه بود؟
8.
از کیفیت غذا راضی بودید؟ 
9.
از کیفیت و نحوه توزیع میان وعده‌ها راضی بودید؟
10.
از نحوه‌ی توزیع غذا راضی بودید؟
11.
نحوه زمان بندی و نظم شروع و پایان برنامه‌های نشست چگونه بود؟
12.
برخورد عوامل اجرایی با شما مناسب بود؟ 
13.
اطلاع رسانی‌‌ برنامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
14.
استاد خسروپناه
15.
استاد فلاح شیروانی
16.
استاد عالی
17.
استاد طائب
18.
استاد مهدوی ارفع
19.
استاد خواجوی
20.
استاد راجی
21.
استاد کهوند
22.
استاد تقدیری
23.
حجت الاسلام جنتی
24.
کیفیت کلی نشست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
25.
میزان ارتباط محتوای بیان شده با اهداف نشست را تا چه اندازه‌ای مشاهده می‌کنید؟
26.
به نظر شما با توجه به اهداف مدنظر، برگزاری این نشست تا چه اندازه ضرورت داشت؟
27.
مباحث نشست تا چه اندازه‌ای برای شما مفید بود؟
28.
توصیه‌ها، نکات، پیشنهادات و انتقادها را در چند سطر کوتاه برایمان بنویسید.