آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم درس 10 تا 17

1.
به رفتارهایی که ما هنگام روبرو شدن وبرای رعایت ادب در برابر دیگران انجام می دهیم ----------می گویند 
2.
آیه شریفه ((ولا تجسسوا))مومنین را از چه عملی برحذر می دارد.
3.
شکرانه بازوی توانا/بگرفتن دست ناتوان است.به کدام گزینه اشاره دارد
4.
طبق فرمایش حضرت محمد ص ارزش کدام نعمت ها نزد مردم ناشناخته شده است.
5.
زادگاه امام خمینی ره کجا می باشدکه کودکی ونوجوانی اش را آنجا گذرانده است
6.
نماز ظهرمسافر با طی کردن چه مسافتی شکسته میشود.
7.
عید برای مسلمانان چه روزی است.
8.
عبید فطر چه روزی است 
9.
آیه ((وان لیس للانسان الا ما سعی)عامل موفقیت انسان را در چه چیزی می داند.
10.
مهمترین عامل به جز سعی وتلاش در رسیدن به هدف کدام است.
11.
آقای شکیبا کدام منطقه را سرزمین شقایق های پرپر وگلستان همیشه بهار نامید.
12.
حسینیه ساخته شده در منطقه دوکوهه یادبود کدام شهید است.
13.
شاهچراغ در کدام شهر واقع شده است .
14.
حضرت معصومه س دختر کدام امام می باشد.
15.
کدام ویژگی یک دانش آموز نمونه نیست.