آزمون مطالعات اجتماعی پایه چهارم از فصل پنجم

1.
به بالاترین جای کوه چه می گویند؟
2.
شهر یزد در کدام ناحیه آب و هوایی واقع شده است ؟
3.
کدام حیوان به گونه ای آفریده شده است که شرایط سخت بیابان و گرمای شدید را تحمل می کند؟
4.
کدام موجود زنده گیاه خوار می باشد ؟
5.
دراین ناحیه مقدار بارش کم می باشد هوا بسیار نمناک می باشد تابستان گرم می باشد زمستان معتدل است .
6.
روستای غیب الهی در کدام ناحیه آب و هوایی قرار دارد؟
7.
کدام جمله درست هست .
8.
گیاهان غذای خود را با استفاده از .....و .......و ..........درست می کنند.
9.
اگر دریک زیستگاهی تمامی جغد ها ازبین بروند جه حیوانی زیاد می شود؟
10.
درختان نخل , گز , پسته وحشی و درختچه های خاردار مخصوص کدام ناحیه آب و هوایی می باشد؟