سوالات مفاهیم (تفسیر)پایه هفتم مدت زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.

1.
مفهوم اصلی (( غَرقاً )) چیست ؟
2.
مفهوم اصلی (( نَشطاً )) چیست ؟
3.
آغاز قیامت با چه پدیده هایی است؟
4.
در آیه (( قُلوبٌ یَومَئِذٍ واجِفَه )) اشاره به قلب چه کسانی دارد؟
5.
در آیه (( فاِذاهُم بِاالسّاهِرَه )) به چه مطلبی اشاره دارد؟
6.
در آیه (( اِذهَب الی فِرعَونَ اِنَّه و طَغی )) چرا به موسی دستور داده شد به سوی فرعون برود ؟
7.
در آیه (( فَقُل هَل لَکَ اِلی اَن تَزکیّ )) به چه مطلبی اشاره دارد؟
8.
موسی برای هدایت فرعون از چه هدایتی استفاده کرد؟
9.
در آیه (( فَاِذا جاءَت الطّامَّهُ الکُبری )) منظور از طامّهُ الکُبری چیست ؟
10.
در آیه (( یَومَ یَتَذکّر الانسانُ ما سَعیَ)) فَعَلَ یَتَذَکِر به چه مفهومی اشاره دارد؟
11.
در آیه (( و بُرِزَتِ الجَجیمُ لِمَن یَری )) مفهوم اصلی چیست؟
12.
در آیه (( فَامّا مَن طَغی و اثَرَ الحیوهَ الدنیا )) به کدام ویژگی جهنمیان اشاره دارد؟
13.
در آیه (( و امِا مَن خافَ مَقامَ رَبِّه )) منظور از مقام ربّه چیست؟
14.
معنی آیه"والنازعات غرقا"کدام گزینه است؟
15.
باتوجه به آیه "یوم ترجف الراجفه"کدام گزینه درست است؟
16.
"قلوب یومئذ واجفه"یعنی............
17.
باتوجه به آیه 17سوره نازعات "طوی"به چه معنیست؟
18.
باتوجه به آیه"فاراه الایه الکبری"منظور از آیه الکبری چیست؟
19.
محتوای سوره نازعات چیست؟
20.
درآیات سوره نازعات به چند موضوع قسم یاد شده است؟