سوالات نهج البلاغه پایه دوازدهم مدت زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.

1.
کدام گزینه درباره تولد امام علی (ع) معتبر است؟
2.
نخستین افتخار امام علی بن ابی طالب(ع) چه بود؟
3.
پیام تازه پیامبر در غدیر خم چه بود؟
4.
پیامبر (ص) فرمود: «ضربت علی(ع) در روز------ از ------ تمام قوم تا روز قیامت برتر است؟
5.
کدامیک از یاران امیرالمومنین امام علی(ع) نیست؟
6.
دو طایفه شیفته روش علی(ع) بودند: «یک خردمندان پاکدل و دیگری نیکو سرشتان باذوق.» این عبارت از کیست؟
7.
امام علی(ع)  به دلیل ایمان ژرف و پایدار و دانش گسترده و استوار به ------- همواره در قضاوتها و خطبه ها از آن بهره می جست؟
8.
از امتیازات و ویژگیهای امام علی(ع) می باشد:
9.
چرا امام علی(ع) به «قرآن ناطق» شهرت یافت؟
10.
نهج البلاغه کتابی است که در آن قسمتی از سخنان ------- و توسط یکی از بزرگان دانش دین ------ جمع آوری شده است
11.
خطبه 23 نهج البلاغه مشتمل بر چه موضوعاتی است؟
12.
امام علی(ع) می فرماید: «یاران من! من شما را به ---- توصیه می کنم و درباره ---- سفارش نمی کنم.
13.
امام علی(ع) در پایان خطبه 23 از خداوند چه تقاضایی می کند؟
14.
مهمترین شرط عمل ------ است.
15.
بزرگترین آفت اَعمال عبادی و الهی کدام است؟
16.
چرا امام علی (ع) به افراد تنگدست و نیز به اغنیا، توصیه و دستوراتی می دهد؟
17.
از دیدگاه امام علی(ع) سرمایه معنوی ماندگار چیست؟
18.
طبق فرمایش امام علی(ع)، برکت در مال چه کسی یا کسانی است؟
19.
بدترین حالت از نگاه امام علی(ع) در جوامع بشری چیست؟
20.
امام علی(ع) گروه پنجم(مردان خدا) را چگونه توصیف می کند؟