آزمون سفره سلامت فصل 12

1.
بافت چربی نوعی بافت....... می باشد. 
2.
واحد سازنده پروتئین ها کدام مورد می باشد؟ 
3.
کدام یک کربوهیدرات مرکب نمی باشد؟ 
4.
کودکی هنگام مسواک زدن از لثه هایش خون جاری میشود علت چیست؟ 
5.
فردی دچار ریزش مو شده و به پزشک مراجعه می کند به نظر شما در کدام ویتامین کمبود دارد و چه مصرف کند؟