سوالات نهج البلاغه پایه دهم مدت زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.

1.
کدام گزینه درباره تولد امام علی (ع) معتبر است؟
2.
نخستین افتخار امام علی بن ابی طالب(ع) چه بود؟
3.
پیام تازه پیامبر در غدیر خم چه بود؟
4.
پیامبر (ص) فرمود: «ضربت علی(ع) در روز------ از ------ تمام قوم تا روز قیامت برتر است؟
5.
کدامیک از یاران امیرالمومنین امام علی(ع) نیست؟
6.
دو طایفه شیفته روش علی(ع) بودند: «یک خردمندان پاکدل و دیگری نیکو سرشتان باذوق.» این عبارت از کیست؟
7.
امام علی(ع)  به دلیل ایمان ژرف و پایدار و دانش گسترده و استوار به ------- همواره در قضاوتها و خطبه ها از آن بهره می جست؟
8.
از امتیازات و ویژگیهای امام علی(ع) می باشد:
9.
چرا امام علی(ع) به «قرآن ناطق» شهرت یافت؟
10.
نهج البلاغه کتابی است که در آن قسمتی از سخنان ------- و توسط یکی از بزرگان دانش دین ------ جمع آوری شده است
11.
در بخش آغازین خطبه 45، سخن از ----- است .. و در آن به  ------ وصف از اوصاف الهی اشاره شده است؟
12.

کلمه «غیرَ مقنُوط» به چه معناست؟

13.
با نظر به خطبه 45، چه کسانی ازرحمت لهی مأیوس می شوند؟
14.
توجه به چه اموری سبب گرایش بندگان به عبادت خدا می شود؟
15.
در علم کلام، «شُکر مُنعِم» یکی از انگیزه های ----- ذکر شده است.
16.
تعریف «نعمت» و «مغفرت» به ترتیب عبارتند از:
17.
وَ لا تَطلبوا مِنها اَکثرَ مِن البَلاغ» ترجمه این عبارت چیست؟
18.
بزرگترین مانع راه سعادت کدام است؟
19.
امام علی(ع) می فرماید: «پیامبر اسلام برای مردم کتابی آورد که کتب پیشین را ------ .
20.
در خطبه 158، تعبیر از قرآن به «دَواءَ دائِکُم» اشاره به چیست؟