آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنجم

1.
کدام یک از موارد زیر ترس  به جا هست؟
2.
چرادر نواحی داخلی ایران جمعیت کمی زندگی میکنند؟
3.
کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟
4.
کارخانجات برای تولید کالابه چه چیزهایی نیاز دارند؟
5.
در کارخانجات پترو شیمی از مواد شیمیایی چه چیزهایی درست میشود؟ 
6.
به خرید وفروش کالا در داخل یک کشور یا با کشورهای دیگر ........ میگویند.
7.
به کسی که کشتی را هدایت میکند........یا.........میگوند.
8.
قوه ی مجریه شامل چه کسانی است؟
9.
همسایگان شرقی ایران کدامند؟
10.
به حرکت زمین به دور خورشیدحرکت.......می گویند که بر اثر آن ....... پدید می آیند.
11.
پهناورترین و پرجمعیت ترین قاره ی جهان  چه نام دارد؟
12.
کدام قاره ها دیرتر کشف شدند؟
13.
پیامبر اسلام در چه سنی و در کجا رحلت فرمودند؟
14.
در نقشه کره زمین نام کدام اقیانوس دوبار آمده است 
15.
سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ی ذوب آهن  اصفهان از معادن آهن استان .....تامین میشود. 
16.
..........یعنی این که فرد بتوانداحساسات ، رفتار  وشرایط دیگران را درک کند  وخودش را جای او بگذارد.
17.
یک تونل زیر زمینی است که آب در آن خود به خود از مناطق پرآب  به نواحی کم آب  جاری میشود.
18.
در قانون اساسی ....... مشخص می شود.
19.
کم وسعت ترین کشور همسایه ی ایران کدام است.
20.
رهبری بر کدام قوه ها نظارت می کند؟