آزمون ارزشیابی مستمر جغرافیا پایه دهم رشته ریاضی

1.
چه عاملی در شکل گیری سکونتگاههای شهری و روستایی در ایران بیشترین اهمیت را داشته است؟ نخستین سکونتگاهها در چه مکان هایی ایجاد شد؟
2.
بیشتر مردم سکونتگاههای شهری در چه بخشی شاغل هستند؟
3.
نقش هر سکونتگاه برچه اساسی تعیین می شود؟
4.
کدام دو شهر نقش دانشگاهی نیز دارند؟
5.
پر آب ترین رودی که به خلیج فارس می ریزد چه نام دارد؟
6.
کدام گزینه از مهم ترین جزایر دریاچه ارومیه نمی باشد؟
7.
ایالت های ایران در دوره قاجار عبارتند از ......
8.
کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری ............. نام دارد.
9.
دهستان توسط چه کسی اداره می شود؟
10.
شکل گیری گویش ها در زبان های مختلف در استان سمنان ناشی از کدام عوامل است؟
11.
کدام گزینه تراکم نسبی جمعیت استان سمنان را در سال 1390 نشان می دهد؟
12.
کدام گزینه پیش بینی جمعیت استان سمنان را در سال 1400  نشان می دهد؟
13.
زبان رسمی مردم استان سمنان چیست؟
14.
به یک رویداد تاریخی که برای پند و اندرز به صورت سخنان کوتاه و شیرین همراه با طنز و کنایه درآمده ......... می گویند.
15.
بزرگترین بخش صنعتی کشورمان بعد از نفت و گاز چه صنایعی است؟
16.
برای بهره مندی از آب در مناطق خشک در تمام طول سال از ........ استفاده می شود و این روش اولین بار توسط ......... ابداع شد.
17.
کدام گزینه تقسیمات ایران در دوره ی ساسانی را به درستی بیان می کند؟
18.
در زمان کدام سلسله ایران باستان کشور به 72 بخش تقسیم شد؟
19.
موقعیت نسبی با توجه به چه پدیده هایی تعریف می شود؟
20.
بزرگ ترین جزیره ی خلیج فارس در ایران چه نام دارد؟
21.
ایران با چند کشور همسایه مرز خشکی و آبی دارد؟
22.
در کدام مرحله پژوهش جغرافیایی پژوهشگر ضمن ارایه دلایل علمی و منطقی به تایید یا رد فرضیه یا فرضیه های خود می پردازد؟
23.
نام های دیگر دریاچه ارومیه چیست؟
24.
چرا شاه عباس رزم آوران و سلحشوران سپاه خود را به نواحی شمال شرقی (کشور ایران) فرستاد؟
25.
شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون ........ ممکن نیست؟
26.
................مهم ترین آبراهه ی راهبردی و یکی از گذرگاههای تجاری مخم جهان است.
27.
بیشترین بارش ها در ایران در چه زمانی انجام می شود؟
28.
کدام گزینه شامل دریاچه های دایمی در ایران است؟
29.
در سال 2000 میلادی جمعیت کشوری سی میلیون نفر اگر میزان موالید آن در همان سال 900000نفر و مرگ و میر آن 300000 نفر باشد میزان رشد طبیعی آن کشور چند درصد است؟
30.
تنها رودخانه ی پر آب و قابل کشتیرانی ایران چیست؟ و به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس چه می گویند؟
31.
کدام شهرهای زیر جز کلان شهرهای کشور ایران در سال 1390 نیستند؟
32.
کدام شهر در ایران نقش بندری دارند؟
33.
سیاست های کاهش جمعیت در ایران کدام پیامد زیر را به دنبال ندارد؟
34.
کدام استان های کشور بیشترین شاغلان بخش معدن را دارا هستند؟
35.
ایران از نظر جاذبه های طبیعی در رتبه ........ و از نظر جاذبه های تاریهی و فرهنگی در رتبه ............ جهانی قرار دارد.
36.
یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور ..... است؟
37.
علل تنوع فراوان در تولیدات باغی کشور ....... می باشد
38.
کدام گزینه از مزایای استفاده از کشت گلخانه ای نیست؟
39.
مهاجرت گروهی بر چه اساسی انجام می شود؟
40.
دلیل مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ در دهه ی 40 ونیز مهاجرت مردم سیستان به گرگان چه بود؟