آزمون علوم تجربی پایه دوم از درس 1 تا 10

1.
 استفاده از حواس مختلف برای شناخت محیط اطراف را .............. می‌گویند.
2.
برای تشخیص مزه‌ی غذاها از چه حسی استفاده می‌کنیم؟
3.
استفاده از حس لامسه چه چیزی را مشخص نمی‌کند؟
4.
چرا باید نتایج مشاهدات را یادداشت کنیم؟
5.
کدام‌یک استفاده‌های آب را نشان می‌دهد؟
6.
کدام‌یک از راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا است؟
7.
حرکت زمین به دور خودش باعث چه چیزی می‌شود؟ 
8.
چه شغل‌هایی هم در روز کار می‌کنند هم در شب؟
9.
کدام جمله درست است؟
10.
به میزان گرمی و سردی هر جسم چه می‌گویند؟
11.
کدام جمله درباره‌ی «باد» درست نیست؟
12.
 در قدیم مردم از باد چه استفاده‌ای می‌کردند؟
13.
طوفان چه خسارت‌هایی به ما می‌زند؟
14.
فصل‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟
15.
صدا در اثر .................. اجسام به وجود می‌آید.
16.
کدام صدا و نوع آن درست است؟
17.
کدام جمله درست نیست؟
18.
از میان چشمه‌های نور، چند چشمه‌ی نور طبیعی است؟
 
               خورشید - لامپ - چراغ‌قوه - رعد و برق - ستارگان - شمع
19.
نور از کدام اجسام عبور می‌کند؟
20.
نور «زرد» چراغ راهنمایی نشانه‌ی چیست؟
21.
چه وقت «سایه» درست می‌شود؟
22.
از سوخت‌ها چه استفاده‌هایی می‌شود؟ 
23.
چرا استفاده از انرژی خورشید به جای سوخت‌های دیگر بهتر است؟
24.
مصرف بیش از حد از سوخت‌ها باعث ....................... می‌شود.
25.
کدام‌یک از مواد زیر سوخت نیست؟
26.
کدام جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیست؟
27.
................. دانه را در درون خود نگه می‌دارند.
28.
از میان میوه‌های زیر کدام چند دانه‌ای هستند؟
 
                     آلو - هندوانه - سیب - گیلاس - زردآلو
29.
کدام گزینه اجزای مختلف گیاه است؟
30.
گیاه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟
31.
کدام‌یک از راه‌های پراکنده شدن دانه‌ها نیست؟
32.
کار ساختن لانه‌ی پرنده به عهده‌ی کیست؟
33.
کدام جمله درباره‌ی علت ساختن لانه توسط حیوانات درست است؟
34.
 غذای کرم ابریشم چیست؟
35.
چه حیوانی خرگوش را می‌خورد؟  
36.
کدام ترتیب مراحل زندگی کرم ابریشم صحیح است؟
37.
قورباغه ها در کجا تخم ریزی می کنند؟
38.
کدام جانور ابتدا در اب سپس در خشکی زندگی می کند؟
39.
کدام یک از جانوران زیر نیاز به لانه سازی ندارند؟
40.
چرا چرخ ریسک به این نام خوانده می شود؟