آزمون پیام های آسمان پایه نهم درس 12

1.
در فرهنگ اسلامی جهاد یعنی..........
2.
خداوند از مومنان جان ها و اموالشان را خریداری می کند و در مقابل به آنها........... می دهد0 
3.
کسی که به دستور خداوند به جهاد با دشمنان بر می خیزد همواره ...........است.
4.
جنگ های احد و احزاب از کدام نوع جهاد است؟
5.
جنگ هشت ساله ایران با عراق نمونه ای از جهاد.......است.
6.
کدامیک از جنگ های زیر جهاد با سرکشان است؟ 
7.
جهاد با سرکشان نوعی جهاد........است.
8.
هواداران شیطان چه کسانی هستند؟
9.
فایده آمادگی نظامی چیست؟
10.
جهاد در راه خدا چه فایده ای دارد؟
11.
گزینه نادرست را مشخّص کنید:
12.
نبرد مسلمانان با حکومت‌های ایران و روم در صدر اسلام نمونه‌ای از ................... است. 
13.
کدام گزینه صحیح است؟
14.
جهادی که برای نابودی مستکبران و نجات محرومان با دستور پیامبر (ص) یا ولی امر مسلمین انجام می‌گیرد ...... است. 
15.
با توجه به جملات زیر این گروه در فرهنگ اسلامی چه نامیده می‌شوند؟
هرگاه انسانهای بی‌ایمان وزیاده خواه به قدرتی دست می‌یابند،خیلی زود به جنگ وتجاوز روی می‌آورند و برای تسلط به جان و مال انسان‌های دیگر به کشتار مردم بی گناه می‌پردازند. «این گروه در فرهنگ اسلام ...... نامیده می‌شوند.»
16.
جهاد مردم مظلوم يمن در برابر حملات وحشيانه سعودی‌ها به كدام يك از انواع جهاد اشاره دارد؟
17.
در کدام گزینه‌های زیر نوع جنگ با بقیه متفاوت است؟
18.
کدام‌یک از ورزش‌های زیر نزد رسول اکرم (ص) دوست‌داشتنی‌تر است؟
19.
با توجه به آية «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم» چه چيزي سبب ترس دشمنان خواهد شد؟
20.
وَ اَعِدُّوا لَهُم مَا استطَعتُم مِن ... وَ مین رِباطِ الخَیلِ ... بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُم»
21.
کدام گزینه برای کامل شدن آیه ذیل صحیح است؟
وَ لاتَهِنوا وَ .................... وَ اَنتُم ................... اِن کُنتُم مؤمِنینَ»
22.
پاسداری از دین چگونه است؟
23.
مفهوم (وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة وَ مِن رِباطِ الخَيل تُرهِبونَ به عَدُوَّ اللِّه وَ عَدُوَّکُم) چيست؟
24.
كدام مورد از مصداق‌های جنگ دفاعی نيست؟
25.
به گروه زیاده خواه که رو به جنگ و خونریزی می آورند و به کشتار مردم بی گناه می پردازند در فرهنگ اسلامی چه گفته می شود؟
26.
کلمه «جهاد» در زبان عربی به چه معناست؟
27.
چند آیه از قرآن کریم به مسئله جهاد اختصاص دارد؟
28.
در جمله ی زیر منظور گروه های موجود در کدام گزینه بوده است؟
«هرگاه انسان های بی ایمان و زیاده خواه به قدرتی دست می یابند برای تسلط بر جان و مال ملت های دیگر به کشتار مردم بی گناه و نبر همیشگی خود با مؤمنان می پردازند، این گروه ها چه نام دارند؟»
29.
جهاد ابتدایی چه هدفی را دنبال می کند؟
30.
هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی، جنگ نظامی و جنگ نرم چیست و کدام یک از نمونه¬های جهاد ابتدایی است؟