آزمون هدیه های آسمانی پایه دوم درس 1 تا 16

1.
انسان‌ها چگونه با خداوند صحبت می‌کنند؟
2.
 حضرت فاطمه (س) دختر چه کسی بودند؟
3.
حضرت فاطمه برای چه کسی دعا  نمی‌کردند؟
4.
  امام حسن (ع) از مادر بزرگوارشان آموختند ......................
5.
معنی آیه «هُوَ ارحَمُ الرّاحِمینَ» چیست؟
6.
 برای تشکر از پدر و مادر چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟
7.
 برای چه کارهایی وضو می‌گیریم؟
8.
کدام بخش از وضو صحیح است؟
9.
در وضو کشیدن دست تر بر روی پاها را چه می‌گویند؟
10.
مؤذن به چه معنی است؟
11.
 از میان اسامی زیر کدام‌یک از پیامبران بزرگ خدا نیست؟  

حضرت موسی (ع) - حضرت آدم (ع) - حضرت عیسی (ع) - حضرت ابراهیم (ع) - حضرت یوسف (ع) - حضرت محمد (ص)

12.
خداوند برای راهنمایی مردم چه کسانی را فرستاده است؟
13.
آخرین پیامبری که از طرف خدا برای راهنمایی انسان‌ها فرستاده شده کیست؟
14.
نام پدر و مادر پیامبر (ص) چه بود؟
15.
چرا به پیامبر (ص) «محمد امین» می‌گفتند؟
16.
بلال چه نسبتی با پیامبر داشت؟
17.
مسجد پیامبر در چه شهری قرار دارد؟
18.
پیامبر در چه شهری به دنیا آمدند؟
19.
اهل بیت پیامبر (ص) چه کسانی هستند؟
20.
ما مسلمانان در چه بخشی از نماز بر پیامبر و اهل بیت درود می‌فرستیم؟
21.
 پیامبر برای اهل بیت دعا کرد.

خدایا بر آن‌ها .......................  فرست و ................... را از آنها دور کن.

22.
امام حسن (ع) و امام حسین (ع) چه نسبتی با حضرت محمد (ص) داشتند؟ 
23.
این جمله را در چه بخشی از نماز می‌گویند؟  
 
اَشْهَدُ اَنْ لا الٰهَ الَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَریکَ لَهُ
24.
اولین مردی که دین اسلام را پذیرفت که بود؟
25.
 امام علی (ع) در چه ماهی به دنیا آمدند؟
26.
اولین کار در نماز چیست؟
27.
شعر مرد آسمانی را کامل کنید.
 
با .............. هم غذا شد  /  مرد پاک آسمانی
28.
پیامبر خدا در مورد حضرت علی چه فرمودند؟
29.
حضرت علی (ع) چگونه به شهادت رسیدند؟
30.
امام حسن مجتبی (ع) فرزند چه کسانی بود؟
31.
دشمن امام حسن (ع) که بود؟
32.
امام حسن چه روزی در چه ماهی به دنیا آمدند؟
33.
روز عاشورا چه روزی است؟
34.
 امام حسین می‌فرمایند: 

سلام کردن 70 پاداش دارد . ..... پاداش برای کسی که سلام می‌کند و ....... پاداش برای کسی که جواب سلام را می‌دهد.

35.
 کدام جمله درست است؟
36.
معنی آیه «وَ اَنْزَلْنا منَ السَّماِء ماءً طَهُورًا» چیست؟
37.
چرا باید طبیعت را پاکیزه نگه داریم؟
38.
کدام جمله درست است؟
39.
پیامبر خدا درمورد امام حسن چه فرمودند؟
40.
امام حسین (ع) در چه روزی متولد شدند؟
41.
دشمن امام حسین (ع) چه کسی بود؟
42.
پیامبر در مورد امام حسین چه فرمودند؟
43.
معنی آیه فقل سلام علیکم چیست؟
44.
دین اسلام در مورد سلام کردن چه سفارشی می کند؟
45.
مردم چه شهری منتظر بارش باران بودند؟ 
46.
چه کسی برای بارش باران دعا کرد؟
47.
سومین امام ما شیعیان کیست؟
48.
نام امام هفتم ما کیست؟
49.
امام محمد باقر (ع)امام چندم ما شیعیان است؟
50.
آخرین امام ما که غایب است چه نام دارد؟