آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم

1.
به ترتیب بعد از آیات(و کذب بالحسنی)____و(صدق بالحسنی) کدام آیه می باشد؟
2.
در کدام مورد، ترتیب سوره ها به صورت صحیح آمده است؟
3.
به ترتیب دو آیه فوق در چه سوره ای قرار دارند وسوره بعدی آن کدام است؟
الا الذین امنو......لهم اجر غیر ممنون
الا الذین امنو......فلهم اجر غیرممنون
4.
آیه (فک رقبه) در کدام سوره »چندمین آیه »و چند آیه بعد از آن قرار دارد؟(به ترتیب)
5.
آیات فوق مربوط به چه سوره هایی می باشند؟(به ترتیب) 
(فذکر ان نفعت ذکری)_(فذکر انما انت مذکر)_(بل الذین کفروا یکذبون)_(بل الذین کفروا فی تکذیب)
6.
سومین آیه بعد از آیه (و برزت الجحیم لمن یری)کدام است؟
7.
همانطور که میدانید در جزسی دو آیه(متاعا لکم و الانعامکم)نام سوره و همچنین آیه قبلی هر یک را انتخاب کنید.
8.
دومین آیه قبل از آیات فوق کدام است؟
کتاب مرقوم_لا یسمن ولا یغنی من جوع
9.
موقعیت آیه (ثم السبیل یسره )نسبت به آیه( ثم شققنا الارض شقا )چگونه است؟
10.
کدام گزینه صحیح است؟
11.
آیات زیر مربوط به کدام سوره می باشند؟(به ترتیب)
و اذا القبور بعثرت_واذا الجحیم سعرت_الی ربک منتهاها_ان علینا للهدی
12.
نام حضرت موسی در کدام سوره یا سوره ها آمده است؟
13.
کدام گزینه  صحیح است؟
14.
اعراب کدام یک از گزینه های زیر اشتباه می باشد؟
15.
گزینه صحیح را انتخاب کنید.
16.
گزینه صحیح کدام است؟
17.
کدام یک از گزینه های فوق آیه آخر سوره خود نمی باشند؟
18.
کدام گزینه اشتباه است؟
19.
کدام یک از کلمات در سوره نازعات نمی باشد؟
20.
کدام یک از کلمات درآیه 61 سوره مبارکه بقره نمی باشد.
21.
ابتدای آیات فوق را انتخاب کنید.(به ترتیب)
کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ(بقره 281)
کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ(ال عمران 161)
کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ(ال عمران 25)
22.
آیه ( ....اطیعوا الله و الرسول ...) یا (... اطیعو الله و اطیعو الرسول) چه بار در محفوطات شما تکرار شده و در کدام سوره یا سوره ها می باشند؟
23.
آیات را تکمیل کنید.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا.......معرضون
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا........سبیلا
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا.......السبیل
24.
کدام گزینه صحیح است؟
25.
کدام گزینه صحیح نیست؟
26.
در آیه 94 سوره نسا کدام یک از کلمات به کار رفته است؟