آزمون علوم تجربی پایه چهارم درس 9 و 10

1.
بدن ما و همه جانداران از ..........ساخته شده است.
2.
وقتی قسمتی از بدن ما آسیب می بیند برای ترمیم قسمت اسیب دیده کدام مورد اتفاق می افتد؟
3.
سلول های کدام قسمت بدن دارای زائده مژک مانند هستند؟ ( مزک زائده ای از جنس غشا است که مانند بازو برای گرفتن چیزی عمل میکند)
4.
کدام یک از گزینه های زیر در همه سلول ها یافت نمی شود؟
5.
غذایی که ما می خوریم باید .........شود تا وارد سلول های بدنمان شود.
6.
هنگامی که غذا را قورت می دهیم از .......عبور کرده و وارد .......... میشود.
7.
مواد سخت و سفت مثل دانه ی میوه ها اگر خورده شوند در نهایت........می شوند.
8.
سلول های بدن برای رشد و نمو به کدام یک نیاز ندارند؟
9.
علی و رضا دو بادکنک همسان را با یک فوت باد کرده اند؛ باد کنک علی کمی از بادکنک رضا بزرگ تر است. 
از این مقایسه چه نتیجه ای میگیریم؟
10.
عمل دم در تنفس به چه معناست؟
11.
مو های داخل بینی چه کمکی به سلامتی ریه ها میکنند؟
12.
کدام یک وظیفه دستگاه گردش مواد  است؟
13.
کدام یک از اجزای دستگاه گردش مواد نیست؟
14.
نام سلول های موجود در خون که وظیفه حمل اکسیژن و دی اکسید کربن را دارند چیست؟
15.
به ضربه ای که رگ خونی در جایی که از روی استخوان عبور میکند به پوست وارد میکند چه می گویند؟
16.
تعداد نبض در دقیقه با ضربان قلب چه نسبتی دارد؟
17.
خوردن کدام نوع غذا باعث گرفتگی دیواره ی رگ های خونی شده و باعث افزایش فشار خون می شود؟
18.
در کدام فعالیت زیر ضربان قلب افزایش بیشتری می یابد؟
19.
فرایند جذب مواد غذایی در کدام اندام انجام می شود؟
20.
کدام یک از اجزای دستگاه تصفیه خون است؟