سه‌گانه تاریک شخصیت

جنسیت
سن
1.
من عادت دارم برای رسیدن به اهدافم دیگران را به بازی بگیرم
2.
من از چاپلوسی و تملق برای رسیدن به اهدافم استفاده می­‌کنم
3.
من برای رسیدن به اهدافم تمایل به سوء استفاده از دیگران دارم
4.
من معمولاً بعد از انجام کارهای ناپسند احساس پشیمانی نمی­کنم.
5.
من معمولاً در کارهایم به اصول اخلاقی پایبند نیستم
6.
من معمولاً فردی با احساس و مهربان هستم.
7.
من معمولاً بد گمان هستم
8.
من دوست دارم که دیگران از من تعریف و تمجید کنند
9.
من ترجیح می­دهم طوری رفتار کنم که توجه دیگران را به خودم جلب کنم
10.
من به دنبال شهرت و مقام هستم.
11.
من دوست دارم همیشه دیگران به من توجه کنند