پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران

1.
رسانه های جمعی (تلویزیون ، رادیو ، نشریات) باعث تغییر نگرش مردم (افزایش آگاهی) نسبت به ورزش می شوند
2.
رسانه های جمعی (تلویزیون ، رادیو ، نشریات) باعث تغییر رفتار مردم (شرکت در فعالیت بدنی) نسبت به ورزش می شوند
3.
رسانه های جمعی (تلویزیون ، رادیو ، نشریات) به دلیل جاذبه های اقتصادی و کسب سود بیشتر ، به ورزش قهرمانی توجه دارند تا همگانی
4.
نشریات ورزشی باید علاوه بر انتشار اخبار ورزشی مقالات علمی قابل فهم در جهت آگاهی خوانندگان به چاپ برسانند
5.
ورزش همگانی و تفریحات سالم به دلیل تقاضای اجتماعی و نقش آن در سلامت جامعه ، محور برنامه ریزی های کلان ورزش کشور باشد
6.
گسترش ورزش قهرمانی به دلیل کسب افتخار و موقعیت جهانی برای کشور و شکوفایی استعداد نخبگان ورزش یکی از محور های برنامه ریزی های کلان ورزش باشد
7.
تشکیلات و راهبرد های فعلی ورزش در جهت تقویت ورزش همگانی عمل می کنند
8.
در کشور ما همانند سایر کشور ها گرایش فراینده‌ای به سمت فعالیت های ورزشی مفرح و جذاب در محیط طبیعی در حال شکل گرفتن است
9.
راهبرد های ورزش و تربیت بدنی از سازمان ها و نهاد های ورزشی و غیر ورزشی تاثیر می پذیرد
10.
سازمان ها و نهاد های غیر ورزشی در برنامه ریزی های ورزشی خود باید تابع راهبرد های کلان تربیت بدنی و ورزش باشند
11.
برای پیشبرد برنامه های جامع ورزش از امکانات تمام سازمانی های ورزشی و غیر ورزشی استفاده شود
12.
سازمان های موازی ورزشی و مدیریت ضعیف آن ها باعث تداخل برنامه ها ، فعالیت های موازی و در بهره نگرفتن موثر مردم می شود
13.
با اجرای راهبرد های فعلی تربیت بدنی و ورزش ، نیاز های فعلی جامعه ایران تامین می شود
14.
با اجرای راهبرد های فعلی تربیت بدنی و ورزش ، نیاز های آینده جامعه ایران تامین می شود
15.
برنامه ریزی و تعیین راهبرد بخش تربیت بدنی و ورزش وظیفه متخصصان تربیت بدنی و رشته های وابسته است
16.
برنامه ریزی و تعیین راهبرد های کلان بخش تربیت بدنی و ورزش وظیفه متخصصان تربیت بدنی است
17.
توجه به گسترش امکانات مخابراتی و ماهواره ای افزایش جذابیت برنامه های ورزشی منجر به تقویت برنامه ملی می شود
18.
امکانات رسانه ای جهانی باعث یکسانی نیاز ها و ارزش های کشور های مختلف در ورزش می شود
19.
اطلاعات و فناوری ارتباطات باعث دوری نسل جدید از فعالیت های بدنی شده و زندگی غیر فعالی را برای افراد فراهم کرده است
20.
باید هماهنگی با جامعه جهانی برنامه ریزی های کلان ورزش و تربیت بدنی همسو با کشور های پیشرفته شود