پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ-44)

1.
جنسیت
2.
سن
3.
وضعیت تاهل
4.
سطح تحصیلات
5.
اغلب تصور می کنم محیط اطرافم ناامن است.
6.
اگر نتوانم دربارۀ چیزی کاملاً اطمینان حاصل کنم، حتماً اشتباهی خواهم کرد.
7.
همه چیز باید بر اساس معیارهای من کامل و بی عیب و نقص باشند.
8.
برای اینکه شخص باارزشی باشم، کارهایی که انجام می دهم، باید بی عیب و نقص باشند.
9.
اگر فرصتی پیش بیاید که کاری از دستم بر آید، باید از بروز وقایع بد و ناگوار جلوگیری کنم.
10.
حتی اگر احتمال صدمه و آسیب بسیار ضعیف باشد، من باید به هر قیمتی از وقوع آن جلوگیری کنم.
11.
به نظر من داشتن افکار و تمایلات ناپسند، همان قدر بد است که عمل به آنها.
12.
اگر هنگام پیش بینی خطر، اقدامی نکنم، در آن صورت، من برای هر پیامد آن مقصر خواهم بود.
13.
وقتی نمی توانم کاری را بی عیب و نقص انجام دهم، به هیچ وجه نباید به آن دست بزنم.
14.
من همیشه باید بتوانم به بهترین وجه ممکن در حد توانائی ام کار کنم.
15.
برای من بررسی کلیه عواقب احتمالی یک موقعیت، امری ضروری است.
16.
حتی وجود اشتباه های جزئی در کار به معنای ناتمامی کار است.
17.
اگر من دارای افکار یا تمایلات پرخاشگرانه نسبت به افراد مورد علاقه ام باشم ، بدین معنا است که من در درون خودم، خواستار صدمه و آسیب رساندن به آنها هستم.
18.
من باید به تصمیم هایی که می گیرم اطمینان داشته باشم.
19.
در بسیاری از موقعیت های روزمره، ناتوانی در جلوگیری از آسیب رساندن به افراد، مثل آن است که شخص به طور عمدی به دیگران آسیب برساند.
20.
من براي اجتناب از مسايل جدي (مانند بیماری یا تصادف) به تلاش مدام نياز دارم.
21.
از نظر من جلوگیری نکردن از صدمه و آسیب، به اندازۀ ایجاد صدمه و آسیب بد است.
22.
من اگر اشتباهی کنم ، باید مضطرب و پریشان شوم.
23.
من باید مطمئن شوم که دیگران از هرگونه عواقب منفی اعمال و تصمیم گیری های من در امان هستند.
24.
به نظر من چیزهایی قابل قبول هستند که کامل باشند.
25.
داشتن افکار ناخوشایند و زننده، بدین معنا است که من آدم بسیار بدی هستم.
26.
اگر خیلی احتیاط نکنم، بیش از دیگران ممکن است در معرض فاجعه ای جدی قرار گیرم و یا مسبب چنین فاجعه ای شوم.
27.
برای اینکه احساس امنیت و آرامش کنم، باید تا حد امکان، برای احتمال وقوع هر حادثة بد و ناگوار، آمادگی داشته باشم.
28.
من نباید افکار ناخوشایند یا عجیب و غریبی داشته باشم.
29.
به نظر من، اشتباه کردن هیچ فرقی با شکست کامل ندارد.
30.
هر چیزی ، حتی مسائل و موضوعات جزئی باید مشخص و معین (شفاف و روشن) باشند.
31.
داشتن یک فکر کفرآمیز، همان قدر گناه دارد که انجام کار حرام.
32.
باید بتوانم ذهنم را از شر افکار ناخواسته رها کنم.
33.
برای من این احتمال که به طور اتفاقی باعث صدمه و آسیب رساندن به دیگران یا خودم باشم، بیش از دیگران است.
34.
داشتن افکار بد، بدین معنا است که من آدم عجیب و غریب و غیرعادی هستم.
35.
من باید در مسائل و اموری که برایم مهم هستند، بهترین باشم.
36.
وجود یک تصویر ذهنی یا فکر ناخواستة جنسی، بدین معنا است که من واقعاً می خواهم آن را عملی کنم.
37.
اگر اعمال و رفتار من ، حتی تأثیر بسیار ناچیزی در احتمال وقوع یک حادثة ناگوار داشته باشد، من مسئول عواقب آن هستم.
38.
حتی مواقعی هم که خیلی مواظب ام، اغلب فکر می کنم، حوادث ناگواری اتفاق خواهد افتاد.
39.
وجود افکار مزاحم بدین معنا است که کنترلی بر خود ندارم.
40.
اگر من کاملاً مراقب نباشم، وقایع بد و ناگواری اتفاق خواهد افتاد.
41.
هر کاری را باید آنقدر ادامه دهم تا کاملاً درست از آب در آید.
42.
وجود افکار خشونت آمیز بدین معنا است که من کنترلم را از دست داده و به دیگران آسیب خواهم رساند.
43.
از نظر من ناتوانی در جلوگیری از وقوع یک واقعه ناگوار، مانند این است که خود شخص آن را باعث شده باشد.
44.
اگر کاری را به طور کامل و بی عیب و نقص انجام ندهم، دیگران به من احترام نخواهند گذاشت.
45.
حتی تجربه های عادی زندگی من ، پر از خطر هستند.
46.
از نظر اخلاقی داشتن افکار بد هیچ فرقی با انجام کارهای بد نمی کند.
47.
به هر صورت هر کاری انجام دهم ، آنطور که باید، خوب ازآب درنخواهد آمد.
48.
اگر نتوانم افکارم را کنترل کنم، مجازات خواهم شد.