پرسشنامه سبک های هویت، پردازش اطلاعات و سرزندگی تحصیلی

تحصیلات پدر
تحصیلات مادر
رشته تحصیلی
پایه تحصیلی
سن
ایمیل
1.
برای حل مسائل و مشکلات زندگی دوست دارم از احساسات درونی خود کمک بگیرم.
2.
 احساسات درونی انسان وسیله خوبی برای حل مشکلات است.
3.
برای انجام کار هایم سعی می کنم از احساسات درونی خودم به عنوان یک راهنما استفاده کنم.
4.
در حل مشکلاتم، وقتی که به احساسات خودم تکیه می کنم ، کمتر اشتباه می کنم.
5.
دوست دارم به برداشت های حاصل از حس درونی خود اعتماد نمایم.
6.
وقتی اعتماد کردن به مردم مطرح است، اغلب به احساسات خود تکیه می کنم.
7.
اغلب بر احساسات خود تکیه نمی کنم چون باعث می شود در کارهایم اشتباه کنم.
8.
فکر میکنم در بعضی از موقعیت ها فرد باید بر احساسات درونی خود اعتماد کند.
9.
درباره مردم بر احساسات درونی خودم اعتماد می کنم.
10.
به اعتماد کردن بر احساسات خود ایمان دارم.
11.
فکر میکنم نمی توانم در زمان تصمیم گیری بر سر مسایل مهم بر حس درونی تکیه کنم.
12.
سعی میکنم از موقعیت هایی که فکر کردن عمیق را می طلبند، دوری کنم.
13.
فکر کردن فعالیت مورد علاقه من نیست.
14.
علاقه زیادی به فکر کردن ندارم.
15.
از حل مسایلی که نیاز به فکر کردن عمیق دارند لذت می برم.
16.
دارای تفکر تحلیلی نمی باشم.
17.
فکر کردن طولانی مدت و عمیق درباره چیزی چندان مرا ارضا نمی کند.
18.
در مقایسه با دیگران در حل مسایل به صورت منطقی بهتر هستم.
19.
دارای ذهن منطقی هستم.
20.
از چالش های ذهنی لذت می برم.
21.
در حل مسایلی که نیاز به تحلیل منطقی دارند چندان تبحر ندارم.
22.
اغلب دلایل آشکار و قابل تبیین برای تصمیمات خودم دارم.
23.
 نسبت به اعتقادات دینی خود علم وآگاهی دارم.
24.
درباره آنچه در زندگی ام انجام می دهم ساعتها فکر کرده ام.
25.
به آنچه در زندگی انجام می دهم مطمئن نیستم .
26.
براساس ارزشهایی که با آنها تربیت شده ام عمل می کنم.
27.
ساعات زیادی را به خواندن وبحث با افراد درباره اعتقادات دینی ام می گذرانم.
28.
وقتی با شخصی مسئله ای را مطرح می کنم ،سعی می کنم نقطه نظرات اورا درک کنم.
29.
می دانم در آینده چه کاری را می خواهم انجام دهم.
30.
درباره ارزش هایی که درپیش دارم نگران نیستم،هرچه پیش آید خوش آید
31.
درباره اعتقادات دینی ام اطمینان واقعی ندارم.
32.
طوری بزرگ شده ام که میدانم چکار کنم.
33.
مطمئن نیست چه ارزش هایی را واقعا حفظ کنم.
34.
می دانم که دولت و کشور باید به چه سمتی پیش برود.
35.
اگر نسبت به مشکلات خود نگران نباشم،معمولا خودبه خود حل می شوند.
36.
مطمئن نیستم که می خواهم درآینده چه کاری بکنم
37.
احساس می کنم کاری که انجام میدهم یا انجام داده ام مناسب من است.
38.
زمان زیادی راصرف خواندن یا سعی در فهم مسائل سیاسی کرده ام .
39.
هم اکنون درباره آینده فکر نمی کنم ،تا آن موقع هنوز وقت زیادی مانده است.
40.
زمان زیادی را صرف صحبت بامردم کرده ام تااعتقاداتی پیداکنم که به کارم بیاید.
41.
هرگز شک جدی درباره اعتقادات دینی خود نداشته ام.
42.
مطمئن نیستم چه شغلی برای من مناسب است .
43.
از زمان نوجوانی می دانستم میخواهم چه کاره شوم.
44.
مجموعه ای از اعتقادات قوی دارم که در موقع تصمیم گیری از آنها استفاده می کنم.
45.
بهتراست اعتقادات محکمی داشته باشیم تا به عقاید مختلف روی بیاوریم.
46.
وقتی مجبور می شوم تصمیم بگیرم تا آنجا که امکان داردمنتظر می شوم ببینم چه رخ می دهد.
47.
وقتی مسئله ای دارم برای فهمش خیلی فکر می کنم.
48.
بهتراست درمواقع مشکل از متخصصین نظرخواهی کنیم.
49.
زندگی راجدی نمی گیرم فقط سعی می کنم از آن لذت ببرم.
50.
بهتراست مجموعه ارزشهایی راداشته باشیم تا اینکه براساس ارزشهای دیگران عمل کنیم.
51.
تا آنجا که ممکن است به مشکلات فکر می کنم.
52.
مشکلات من می توانند مبارزه طلبی جالبی باشند
53.
از مشکلاتی که مرا به فکر فرو میبرد دوری می کنم.
54.
وقتی راه حل مشکل را می یابم دوست دارم همان را ادامه بدهم.
55.
وقتی تصمیمی می گیرم ،زمان زیادی را به آن فکر می کنم.
56.
دوست دارم کارها را همانطور که والدین می خواهند انجام دهم .
57.
دوست دارم به مشکلاتم فکر کنم و به روش خود آنها را حل کنم.
58.
اگراز مشکل بالقوه ای چشم پوشی کنم ،کارها معمولا حل می شود.
59.
وقتی مجبورم تصمیم مهمی بگیرم،دوست دارم تا جایی که ممکن است درباره آن اطلاعات لازم کسب کنم.
60.
وقتی متوجه شوم مشکلی باعث نگرانی من می شود از آن دوری می کنم.
61.
مردم نیاز دارند به یک سری از ارزشهاپایبند باشند.
62.
بهتراست هنگام مشکل با دوستان وآشنایان مشورت کنیم.
63.
اگر روزی در مدرسه نمره بدی بگیرم باز هم می دانم که روز خوب و خوشی خواهم داشت
64.
اگر درسها زیاد باشند و من وقت کافی نداشته باشم می دانم چطور با شرایط کنار بیایم و خوش باشم
65.
می دانم که اگر نمره بدی بگیرم همچنان اعتماد به نفسم بالا خواهد بود.
66.
اگر معلم زیربرگه یا دفترم خیلی بد بنویسد مواظب هستم اعصابم خرد نشود و روزم خراب نشود
67.
اجازه نمی دهم استرس درس خواندن خوشی هایم را از بین ببرد
68.
اگر نمره بدی بگیرم باعث نمی شود با دوستانم در مدرسه خوش نباشم
69.
حتی روزهایی که برای امتحان آمادگی کافی ندارم در کنار بچه های مدرسه خوش هستم
70.
اگر وقت کافی برای درس خواندن نداشته باشم باز هم سعی می کنم اعتماد به نفسم را حفظ کنم
71.
اگر معلم از من بپرسد و نتوانم جواب دهم خونسردی خودم را حفظ می کنم و بعد از کلاس هم خوش اخلاقم