پرسشنامه‌ی پروژه‌های مشارکتی بین سازمانی

جنسیت
سن
وضعیت تاهل
تحصیلات
سابقه خدمت
زمینه ی کاری سازمان شما
شغل و سمت شغلی شما
رشته‌ی تحصیلی
تعداد کارکنان سازمان
سازمان شما تاکنون چه تعداد پروژه ی مشارکتی در رزومه ی کاری خود داشته است؟
شما تاکنون چه تعداد پروژه ی مشارکتی در رزومه ی  کاری خود داشته اید؟
1.
چه میزان از تأثیر نوآوری بر فروش شرکت خودتان رضایت دارید؟
2.
چه میزان از تأثیر نوآوری بر سهم بازار شرکت خودتان رضایت دارید؟
3.
چه میزان از تأثیر نوآوری در نرخ بازگشت سرمایه ی شرکت خودتان رضایت دارید؟
4.
چه میزان از تاثیر میزان نوآوری بر رضایت کارمندان دخیل در پروژه ی نوآوری، رضایت دارید؟
5.
چه میزان از تاثیر میزان نوآوری، بر کیفیت روابط بین کارکنان دخیل در پروژه ی نوآوری رضایت دارید؟
6.
چه میزان از تاثیر میزان نوآوری، بر تعهد سازمانی کارمندان دخیل در پروژه ی نوآوری، رضایت دارید؟
7.
در این پروژه یِ نوآوریِ مشارکتی، هر شرکت قابلیت ها و توانایی های مختلفی را به اشتراک می گذارد
8.
در این پروژه یِ نوآوریِ مشارکتی، هر شرکت نقاط قوت مکملی دارد که برای اجرای پروژه مفید بوده است.
9.
در این پروژه یِ نوآوریِ مشارکتی، هر شرکت توانایی جداگانه ای دارد که با کنار هم قرار گرفتن این توانایی ها،  امکان دستیابی به اهداف بالا میرود.
10.
در تیم همکاری مشترک، همه ی افراد فعالانه به دنبال ایده های خلاقانه هستند
11.
در تیم همکاری مشترک، بر خلاف دغدغه های سیاسی، تصمیم گیری ها بر اساس معیار های فنی گرفته می شود.
12.
در تیم همکاری مشترک، افراد مایل هستند قدرت و توانایی های خود را به اشتراک بگذارند و در تیم جو همکاری وجود دارد.
13.
طرفین شرکت کننده در پروژه های نوآوری، در سطح واحد های سازمانی مشارکت می کنند.
14.
در طول همکاری، طرفین پروژه از یادگیری متقابل استقبال میکنند و مشوق آن هستند.
15.
کارکنان در سازمان فرصت برای کارکردن روی موقعیّت های چالشی دارند.
16.
کارکنان در کار، به طور کامل از مهارت ها و توانایی هایشان استفاده می کنند.
17.
کارکنان در کار فرصت هایی برای بهبود دانش ، مهارت ها و توانایی هایشان دارند که بدان وسیله می توانند موقعیّت جدیدی را به عهده بگیرند.
18.
آموزش های مهارتی که کارکنان دریافت می کنند ، می توانند برای بهبود کارشان  به طور آنی به کار گیرند.
19.
در این سازمان آموزش کارکنان در همه ی سطوح به یک اندازه مورد تأکید قرار میگیرد.
20.
در این سازمان کارکنان نیاز دارند که به طور مستمر دانش و سطح تحصیلات خود را افزایش دهند.
21.
کارکنان اغلب جهت اطمینان از رعایت اصول سازمانی با یکدیگردر تعامل هستند.
22.
کارکنان در مورد تناسب برنامه های خود با اهداف سازمان پرس و جو می کنند.
23.
کارکنان معمولاً از بازخوردها یاد می گیرند و بر اساس آن واکنش های خود را تغییر می دهند.
24.
کارکنان معمولاً از رویدادهای مهم در سازمان برای تفکر در مورد عقاید خود راجع به کار استفاده می کنند.
25.
کارکنان اغلب در روش های قدیمی برای پیاده سازی رویکردهای بهتر تغییراتی می دهند
26.
کارکنان اغلب به دنبال کشف ایده ها و فرضیّات همدیگر درباره ی کارکردهای بهتر هستند.
27.
بیانیه چشم انداز سازمان ، ارزش هایی را که همه کارکنان باید خود را با آن تطبیق نمایند ، معرّفی می نماید.
28.
در سازمان ،  بیانیه چشم انداز مورد تأیید و قبول اکثریّت افراد است.
29.
مدیران و کارکنان در این سازمان چشم انداز مشترکی از این که چگونه کارها باید انجام شود دارند.
30.
ما فرصت هایی را برای خود ارزیابی در مسیر دستیابی به هدف داریم.
31.
کارکردهای فعلی سازمان ، کارکنان را به حل مسائل بین خود ، قبل از این که آن را به سرپرست ارجاع دهند ، تشویق می کند.
32.
هنگام بروز مشکل در سازمان، از توانایی های کارکنان برجسته از بخش های متعدد سازمان بهره گرفته می شود.
33.
تداخل ( همپوشانی ) زیادی در کارها بین واحدهای متفاوت سازمان وجود دارد.
34.
آموزش در این سازمان از طریق تیم های کاری صورت می گیرد.
35.
ما در حل مشکلات نه تنها به دنبال راه حل هستیم بلکه به دنبال شناسایی علت و راهکار پیشگیری از آن نیز هستیم.
36.
افراد و تیم ها تشویق می شوند تا اقداماتی که منجر به موفقیّت یا شکست می شوند،  منعکس کنند.
37.
کارکنان از اینکه چگونه نقششان در فرایند کلی سازمان تأثیرگذار است، آگاهی دارند.
38.
کارکنان به درک دیدگاه های افراد در موقعیّت های دیگر تشویق می شوند.
39.
خواهشمند است در صورتیکه نظر و پیشنهاد خاصی دارید آن را مرقوم فرمایید و اگر مایل به دریافت نتایج تحقیق هستید لطفا ایمیل خود را در زیر بنویسید.