فرم نظر خواهی درباره آموزش مجازی در دانشگاه فنی و حرفه ای

1.
نام دانشکده و آموزشکده که در آن مشغول تحصیل هستید؟
2.
کیفیت صدا و تصویر استاد و دانشجویان 
3.
کیفیت نرم افزار(سامانه) آموزشی استفاده شده
4.
حضور سر وقت اساتید در کلاس
5.
حضور سر وقت دانشجویان در کلاس
6.
میزان تسلط اساتید به ارایه در آموزش مجازی
7.
میزان توانایی دانشجویان در استفاده از آموزش مجازی
8.
کیفیت محتوای درسی ارایه شده 
9.
توانایی اساتید در برقراری ارتباط با دانشجویان
10.
توانایی دانشجویان جهت شرکت در پرسش و پاسخ های درسی
11.
کمیت محتوای درسی ارائه شده
12.
توانایی دانشجویان در برقراری ارتباط با همکلاسی ها و رفع اشکال
13.
توانایی استاد در اداره آموزش مجازی و فعال ساختن و افزایش مشارکت فراگیران
14.
استفاده از روشهای مختلف تدریس (سخنرانی، بحث و گفتگو، حل مساله، ایفای نقش، شبیه سازی) در صورت لزوم
15.
رعایت برنامه زمانبندی طبق برنامه آموزشی و انتخاب واحد انجام شده در طول روز
16.
کیفیت تکالیف درسی ارائه توسط استادان
17.
نحوه دسترسی و ورود به کلاس
18.
سهولت ورود به فضای آموزشی مجازی
19.
سطح رضایت کلی شما را آموزش مجازی ( در مقایسه با آموزش حضوری)
20.
نحوه آموزش مجازی (تشریحی): مثلا استفاده از پیام رسانها( تلگرام ، سامانه سمیاد و ...)
21.
نست محتوای برخط(آنلاین) و برون خط (آفلاین ) نسبت آموزش برخط و آموزش برون خط