پرسشنامه مدیریت زمان

1.
مقطع
2.
سابقه مدیریت
3.
موقعیت مدرسه
4.
همیشه برای خود و کارکنانم اهداف دقیق و مشخص تعیین می‌کنم
5.
هر روز فهرستی از آنچه که باید انجام دهم تهیه می‌کنم
6.
اهداف اداره را طوری تنظیم می‌کنم که بازده فوری داشته باشد نه دراز مدت
7.
ناچارم اغلب به کارهای اضطراب آور و ضرب الاجلی بپردازم
8.
معتقدم باید بر اهداف مدرسه و اداره تکیه و توجه داشت نه بر فعالیت‌ها
9.
همیشه اهدافم را مطابق با اهمیتشان اولویت بندی می کنم
10.
زمان مشخصی به برنامه ریزی و تفکر اختصاص می دهم
11.
میز کارم مملو از کاغذ و نامه‌هایی است که باید به آنها رسیدگی کنم
12.
در انجام هر کاری برای خود و کارکنانم زمان پایان کار (ضرب‌الاجل) تعیین می‌کنم
13.
برای انجام برخی از کارهای خاص، منتظر زمان مناسب می‌شوم
14.
از کارکنان می‌خواهم که راه حل هایی را برای حل مشکلات پیشنهاد کنند
15.
به ندرت اجازه می دهم کسی به نامه‌ها و تلفن‌های مربوط به من جواب دهد
16.
وقتی به مشکل ویژه ای برخورد می‌کنم سعی می‌کنم حل آن را به فرد متخصص واگذار کنم
17.
هر روز زمان مشخصی را به طور جداگانه برای تماس‌های تلفنی تنظیم و مطابق آن عمل می کنم
18.
مراجعان ناخوانده و سرزده اغلب مانع انجام کارم می‌شوند
19.
سعی می‌کنم فقط در جلسات کاملا ضروری شرکت کنم
20.
به هر نامه و نوشته‌ای فقط یک بار رسیدگی می کنم
21.
برای رسیدگی به کارهای مهم زمان بیشتری در نظر می‌گیرم
22.
می کوشم به تمام اهداف از قبل تعیین شده اداره و مدرسه بدون توجه به درجه اهمیتشان دست یابم
23.
سعی می‌کنم صحبت‌های حاشیه‌ای مانند احوالپرسی با اطرافیانم را به حداقل برسانم
24.
تلفن های مزاحم و طولانی اغلب مزاحم کارم می‌شوند
25.
به این دلیل که فکر می کنم زیر دستانم مهارت و تجربه کافی ندارند، بیشتر کارهای اساسی را خود انجام می دهم
26.
سعی می‌کنم روزانه برای خود و کارکنانم 5 تا10 فعالیت مهم را تعیین کنم
27.
اغلب ناچار می‌شوم کارها را به منزل ببرم تا به هنگام شب یا روز تعطیل آنها را انجام دهم
28.
همیشه کارهایی هستند که مدیر شخصا باید آنها را انجام دهد و نمی توان آن را به دیگران واگذار کرد
29.
اغلب ناچار می شوم در یک زمان روی چند موضوع تمرکز کنم
30.
برای انجام کار های مهم مدت زمان کافی "نه زیاد نه کم " در نظر می‌گیرم
31.
ابتدا کارهای کم اهمیت تر و سپس کارهای مهم را انجام می دهم
32.
فکر می کنم که کارهایی که نیاز به حل فوری دارند، کم اهمیت تر از آنچه به نظرم می‌رسد می باشند
33.
همیشه برای خود و کارکنانم اهداف دراز مدت تعیین می کنم نه کوتاه مدت
34.
بدون حذف کارهای مشکل کلیه فعالیت‌های فهرست شده‌ام را انجام می دهم
35.
هر کاری را که دیگران بتوانند انجام دهند به آنها واگذار می کنم
36.
وقت زیادی را صرف رسیدگی و پاسخ دادن به نامه های اداری می کنم
37.
به ندرت می‌توانم به درخواست‌های نا به جای کارکنان و مراجعانم نه بگویم
38.
جلسات روزانه را در پایان روز کاری برگزار می‌کنم
39.
سعی می کنم نامه‌ها، سندها و نوشته ها را در جای خاص خود قرار دهم تا به سرعت قابل دسترسی باشد
40.
بسیاری از جلساتم بیش از حد تعیین شده به طول می انجامد
41.
به این دلیل که شرکت کنندگان در جلسه اغلب دیر می‌آیند نمی توانم جلسات را سر موقع شروع کنم
42.
هر روز اول صبح، اولویت های کاری روزانه را تعیین و حداقل یک هدف عمده برای خود تعیین می کنم
43.
برای خود و کارکنانم اهداف کلی و ساده تعیین می کنم