رضایت سنجی عملکرد شعبه سرپرستی

جنسیت
تحصیلات
سن
سابقه کار در بیمه رازی  
آیا از اینکه به عنوان نماینده بیمه رازی مشغول به کار می باشید ، احساس رضایت می کنید ؟
آیا برای بازاریابی و فروش محصولات بیمه رازی ذوق و انگیزه کافی دارید ؟
آیا از میزان و نحوه تبلیغات بیمه رازی در مقایسه با سایر رقبا رضایت دارید ؟
آیا از محصولات بیمه رازی از بعد رقابت پذیری در بازار رضایت دارید ؟
آیا شعبه سرپرستی تعامل لازم جهت جذب پرتفو های بزرگ به ویژه در مناقصات را دارد ؟  
آیا شعبه سرپرستی تعامل لازم جهت ایجاد مزیت رقابتی و ارایه تخفیفات کافی جهت جذب پرتفوی را دارد ؟
رضایت شما از سهولت و مدت زمان دریافت پاسخ استعلامات و مناقصات ارسالی از شعبه سرپرستی خود چه میزان می باشد ؟
رضایت شما از سرعت صدور بیمه نامه در شعبه سرپرستی در رشته هایی که شما مجوز صدور ندارید ، چه میزان است ؟
به چه میزان از ادب و اخلاق پاسخگویی کارشناسان شعبه رضایت دارید؟
به چه میزان از نحوه پاسخگویی فنی کارشناسان شعبه رضایت دارید؟
به چه میزان  از دانش و اطلاعات بیمه ای کارشناسان شعبه سرپرستی رضایت دارید؟
به چه میزان  از فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت شعبه سرپرستی رضایت دارید؟
به چه میزان  از فرآیند مدیریت ، راهبری ، کنترل ، نظارت و پشتیبانی  شعبه سرپرستی رضایت دارید؟
 
به چه میزان از اطلاع رسانی شعبه در مورد بخشنامه ها و دستور العمل های فنی ، جشنواره ها و سایر اخبار مربوطه رضایت دارید ؟
آیا در شعبه سرپرستی دوره های آموزشی از انواع فنی ، بازاریابی و ... برگزار می شود ؟
به چه میزان از دوره های آموزشی برگزار شده توسط شعبه سرپرستی رضایت دارید ؟
به چه میزان از پشتیبانی شعبه سرپرستی در توزیع اوراق و  اقلام تبلیغاتی رضایت دارید ؟
سایر نظرات،پیشنهادات و انتقادات