تحقیقات بازار - شناسایی رفتار مشتریان برای خرید کالا یا خدمت

1.
برای خرید، معمولا حرف و توصیه چه افرادی را قبول می‌کنید؟
2.
چه نوع شبکه‌‌های اجتماعی را می‌پسندید؟
3.
معمولا چگونه از اخبار و اطلاعات مطلع می‌شوید؟
4.
معمولا بیشترین زمان خود را کجا صرف می‌کنید؟
5.
چه چیزی باعث می‌شود خرید یک کالا یا خدمت را به دیگری ترجیح دهید؟
6.
چه تغییراتی در کالا یا خدمت باعث می‌شود بیشتر با خواسته‌ی شما منطبق شود؟
7.
بیشتر چه نوع خریدی را ترجیح می‌دهید؟
8.
علاقه‌مند به چه نوع پرداختی هستید؟
9.
اگر این کالا یا خدمت در دسترس شما نباشد، چه جایگزینی برای آن دارید؟
10.
به صورت روزانه یا هفتگی به چه وب‌سایت‌ها یا صفحات اجتماعی مراجعه می‌کنید؟
11.
چه نوع تبلیغاتی را می‌پسندید؟
12.
وقتی در مورد کالا یا خدمت فکر می‌کنید، نام چه اشخاص یا برندهایی به ذهن شما خطور می‌کند؟