نظرسنجی از شرکت کنندگان سمینار

1.
نحوه ی اطلاع رسانی پیش از سمینار
2.
کیفیت اجرایی برگزاری سمینار
3.
کیفیت محل برگزاری سمینار
4.
میزان رضایت از زمان برگزاری سمینار
5.
مدت زمان سمینار
6.
میزان مفید بودن مطالب ارائه شده
7.
میزان تسلط فرد ارائه دهنده
8.
میزان توانایی ارائه دهنده در انتقال مطالب ارائه شده
9.
جهت بهتر برگزار شدن سمینار بعدی چه پیشنهاداتی دارید؟
10.
موضوعات پیشنهادی شما برای سمینارهای دیگر
11.
در صورت تمایل، آدرس ایمیل خود را جهت اطلاع رسانی‌های بعدی وارد بفرمایید