1ساخت پرسشنامه
2طراحی سؤالات
3تنظیمات پرسشنامه
4اشتراک گذاری

پرسشنامه های آماده

کمکم کن

پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی در ایران رضا نامجو پیش‌نمایش
پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی سید بهاءالدین هاشمی پیش‌نمایش
پرسشنامه تدوین مدل ارتباطی هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی معلمان ورزش مدارس دخترانه afshin a پیش‌نمایش
پرسشنامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر روند پیاده سازی حسابداری محیط زیست هادی رستمی آذر ورجوی پیش‌نمایش
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی افسانه رواقی پیش‌نمایش
پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیر گروه Digisurvey پیش‌نمایش
پرسشنامه هوش فرهنگی Digi Survey پیش‌نمایش
پرسشنامه خود ارزیابی رهبری Digi Survey پیش‌نمایش
پرسشنامه مدیریت زمان Digi Survey پیش‌نمایش
نظرسنجی از شرکت کنندگان سمینار Digi Survey پیش‌نمایش
در حال بارگذاری ...