گروه مشاوره پایه هفتم
علامه حلی5
وب‌سایت: Helli5school.ir

پرسشنامه شناختی ورودی پایه هفتم

با نام و یاد او

سلام دوست خوب من!

پیش از شروع به نکات زیر خوب توجه کن!

  • این پرسشنامه هشتاد سوال کوتاه دارد که به شناخت اولیه ما از شما کمک می کند.
  • پاسخگویی به همه سوالات الزامی است.
  • پاسخی را که بیشتر به شما شبیه است انتخاب کنید.
  • اولین پاسخی را که به ذهنتان می‌رسد انتخاب کنید و زیاد روی سوالات فکر نکنید.
  • توجه کنید که این پرسشنامه یک ابزار خودارزیابی است و جواب درست یا غلطی وجود ندارد.
  • محدودیت زمانی برای این پاسخگویی وجود ندارد.